WITAMY
poniedziałek, 18 lutego 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy
 

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci
i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.


Aktualnie realizujemy
Program grantowy "Działaj lokalnie" oraz "Stypendia Pomostowe".


Rada i Zarząd Fundacji"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem

Gala podsumowująca Program pn. DZIAŁAJ LOKALNIE - W POWIECIE PŁOCKIM

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie - czytaj więcej ...

Obejrzyj - https://youtu.be/RUEUsMnCoCE

W uroczystości wzięli udział: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Ewa Kowalak - Radna Powiatu Płockiego, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami wydziału, media oraz najważniejsi uczestnicy wydarzenia czyli uczestnicy programu Działaj Lokalnie - w powiecie płockim.

Program „Działaj Lokalnie - w powiecie płockim" współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Płockiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
.

 

 

Finał konkursu pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” realizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie - w powiecie płockim”.
Celem konkursu było wyróżnienie osób indywidualnych oraz grup podejmujących wolontarystyczną aktywność na rzecz społeczności lokalnej powiatu płockiego - czytaj więcej ...

Podczas gali podsumowującej program „Działaj Lokalnie - w powiecie płockim” w dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku wręczono nagrody laureatom konkursu pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Płockiego.

 

Podsumowanie Projektu „Bohaterowie niepodległej”
W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podsumowanie Projektu „Bohaterowie niepodległej”. - czytaj więcej ...
 
Celem projektu było zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie.

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie
pn. „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim”, współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"