Aktualności


Szkoła Lokalnych Liderów w powiecie płockim

Zadanie realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 - czytaj więcej ...


Realizacja: od marca 2024r. do grudnia 2025r.
Kwota dofinansowania: 268 735 zł
Całkowita wartość projektu: 318 735 zł
Umowa nr 82/II/2024 z dnia 17.05.2024r.
 

Celem zadania jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej 415 osób z powiatu płockiego, zaangażowanie ich w działania organizacji i promowanie wolontariatu w efekcie których powstanie 27 inicjatyw społecznych i powiększanie kapitału społecznego. Zaplanowaliśmy cykl warsztatów i wizytę studyjną, które nauczą i zachęcą uczestników do dbania o dobro wspólne i angażowania się w życie społeczne oraz podejmowania inicjatyw społecznych. Zyskają oni wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, ekologii, kultury oraz świadomości w duchu zrównoważonego rozwoju. 2 konkursy, skierowane będą do wolontariuszy indywidualnych i grupowych, doceniając najaktywniejszych. Zaangażujemy wolontariuszy do udziału w akcjach na rzecz środowiska i lokalnych społeczności. Prowadzone będzie doradztwo w zakresie działalności formalno-prawnej organizacji.
Uczestnicy Gali podsumowującej 1 i 2 rok będą mieli okazję zaprezentować efekty działań oraz poznają dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim.

Konkurs grantowy Działaj lokalnie 2024
 
Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2024 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego. - czytaj więcej ...
 
Do konkursu wpłynęło 69 wniosków z czego 8 nie spełniło wymogów formalnych. 1 organizacja odmówiła przyjęcia dotacji.
Komisja wyłoniła 60 projektów, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.
 
Lista dofinansowanych projektów - „Działaj Lokalnie” EDYCJA 2024 - pobierz...
 

Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie III"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com