STRONA GŁÓWNA
niedziela, 30 kwietnia 2017

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy na stronie Fundacji


 

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego                    Programy PAFW:

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice 

Biuro w Płocku
ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74
e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768
 

  

fot. Marcin Skiba

Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

"DZIAŁAJ LOKALNIE - czytaj ...

Działaj lokalnie X - wkrótce ogłoszenie konkursu

 19.04.2017r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” w ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" otrzymała dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego”.

Zadanie pn. „Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego” realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Płockim. Docelowo ma wzmocnić III sektor, aby organizacje mogły skutecznie realizować cele statutowe i przygotować wiejskie środowisko lokalne oraz grupy nieformalne i osoby indywidualne z terenu powiatu płockiego do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować współpracę międzysektorową, nauczyć samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego do ich społeczności lokalnych.
W ramach zadania zaproponowane zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci: udziału w 4 warsztatach stacjonarnych integrujących beneficjentów, mobilnego doradztwa prowadzonego metodą stacjonarną (w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestników miejscu i formie) oraz on - line (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, skype, inne komunikatory).
Ponadto przeprowadzony zostanie konkurs pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celu wyłonić inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe, kluby lub grupy nieformalne. Powstanie strona internetowa zadania - skarbnica wiedzy-baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych zawierająca poradniki tematyczne, broszury, opisy i relacje zdjęciowe/filmowe z prowadzonych inicjatyw lokalnych. Uczestnicy podczas Gali podsumowującej będą mieli okazję zaprezentować efekty działań oraz poznają dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów - wolontariuszy.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


06.04.2017r.


 14.03.2017r.

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego. 

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Termin nadsyłania prac: do 26 maja 2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego. - czytaj wiecej ...

01.03.2017

KONKURS 2017 na INICJATYWY ODDOLNEWSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH  oraz ROZWÓJ ORGANIZACJI
ruszył 27 lutego i potrwa do  20 marca 2017 r. do godziny 15:00

GENERATOR WNIOSKÓW

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM".

Chciałbyś złożyć wniosek, ale nie wiesz, jak to zrobić? Zastanawiasz się, czy Twój pomysł na projekt może być dofinansowany w ramach konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie ?  Masz pytania do regulaminu?

Jeśli tak to zapraszamy na spotkania konsultacyjne do siedziby FLZP „Młodzi Razem” (Płock, ul. 1 Maja 7c). w godzinach 14.00 - 15.00 w terminie od 6 marca do 19 marca 2017r.  (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

Odpowiemy na Wasze pytania i wyjaśnimy kwestie, co do których powstaną wątpliwości. Spotkania będzie ukierunkowane na Wasze indywidualne pomysły.

Szczegółowych informacji udziela: Dariusz Winiarski - tel. 24 268 37 74

Do zobaczenia!
15.02.2017r.

Publikacja  pn. „Spacer z widokiem na Wisłę”

  pobierz ...

Publikacja powstała w ramach projektu "Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królową polskich rzek" współfinansowanego ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

11.01.2016r.

28.09.2016r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" otrzymała darowiznę na realizację działań statutowych od Fundacji Energa.
Dziękujemy !!!

 

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

5.05.2016r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zorganizowała akcję Wolontariatu pracowniczego - Community Day w dniu 4 maja 2016 roku  czytaj więcej ...


Akcja organizowana była na terenie Płocka i Powiatu Płockiego.

Partnerami tegorocznej akcji są:
· Powiat Płocki,
· Gmina Miasto Płock - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
· Nadleśnictwo Łąck
· Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
· Gmina Łąck

OPP MŁODZI RAZEM 
KRS 0000216768
 

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego.

Uważamy, że wsparcie dla Państwa szkoły ze strony Fundacji i lokalnej społeczności powinno być większe. Dlatego proponujemy Państwu możliwość zbierania 1% podatku za pośrednictwem naszej Fundacji. Z Państwa szkołą jest związanych wiele osób rozliczających się z fiskusem (rodzice, nauczyciele, absolwenci) sądzimy, że gdyby dostali taką możliwość chętnie przekazaliby swój 1% dla swojej szkoły. Przed nami okres rozliczeń, dlatego warto teraz podpisać porozumienie z naszą Fundacją i promować odpisy 1% na Państwa szkołę.

Jesteśmy organizacja lokalną i chcemy rozwijać nasz region. 
     Aby wziąć udział w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego wystarczy wypełnić poniższe porozumienie, podpisać i wysłać na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock

porozumienie - pobierz ...

zasady - pobierz ...

 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
-
Młodzi Razem


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.