O projekcie

Celem głównym projektu „Bezpieczni seniorzy” jest poprawa jakości i poziomu życia 80 osób starszych (60+) z terenu gmin: Radzanowo, Słubice, Bodzanów, Sierpc i miasta Sierpc, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej przez 10 m-cy realizacji projektu.

Projekt „Bezpieczni seniorzy” to program edukacyjno - integracyjny w którym zaangażowani są przede wszystkim seniorzy, a także ludzie młodzi. To innowacyjna formuła, która jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i wzrost bezpieczeństwa seniorów.

Projekt zakłada realizacje takich działań jak: warsztaty teatralno - muzyczne, przygotowanie inscenizacji oraz warsztaty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to innowacyjny projekt, który zakłada rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych (to seniorzy są pomysłodawcami działań i sami będą je realizować), wszystkie działania seniorzy zaangażowani w projekt wykonują wolontarystycznie, a efekty swojej pracy będą prezentować dla całych społeczności lokalnych (głównie seniorów).

 Prezentacja działań - pobierz ...

W wyniku realizacji projektu powstanie inscenizacja poświęcona problematyce bezpieczeństwa osób starszych, w której szczegółowo zostanie zaprezentowany sposób działania sprawców „metodą na wnuczka”, wskazane zostaną zagrożenia. Poprzez powstałą inscenizację pragniemy uczulić seniorów, na co powinni zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą oszustów oraz zostaną przekazane informacje, co zrobić w przypadku, gdyby ktoś próbował ich oszukać.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się (mniejsza liczba wyłudzeń, kradzieży) poprzez aktywność społeczną. Ponadto zostanie zorganizowany cykl warsztatów podczas których seniorzy nauczą się jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych m.in. takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź jak również w przypadku zdarzeń mających miejsce w domu, uwzględniając zakres różnych doświadczeń seniorów. Bo przecież część seniorów to osoby, które zamieszkują samotnie lub większość dnia pozostają w mieszkaniu bez obecności innych, a więc „są zdani sami na siebie”.

NAPISALI O PROJEKCIE: