Działania

Realizacja projektu: 01.03.2018r. - 31.12.2018r.

1. Bezpieczni seniorzy - spotkanie inaugurujące projekt - czytaj więcej ...

 • Powitanie. Przekazanie informacji o projekcie, jego celach, działaniach oraz o finansującym i realizatorze.
 • Przeciwdziałamy oszustom - dbamy o bezpieczeństwo seniorów - wykład.
 • Bezpieczny senior - wykład.

2. Nie daj się oszukać! – cykl warsztatów muzyczno – teatralnych - czytaj więcej ...

 • Głos jako narzędzie pracy.
 • Rozluźnienie aparatu mowy – ćwiczenia z rekwizytami.
 • Oddech – ćwiczenia.
 • Podstawy rytmiki (wyrabianie poczucia rytmu, koordynacja).
 • Gimnastyka twórcza, gimnastyka rytmiczna.
 • Łączenie elementów tańca w całość – tworzenie zespołowego układu tanecznego.
 • Ćwiczenia dykcyjne (przygotowanie aparatu mowny do wystąpień publicznych).
 • Rozwijanie wrażliwości i emocjonalności.
 • Praca nad tekstem (proza, wiersz, dialog, naturalność, sposoby mówienia wierszem, emocjonalność).
 • Praca nad konkretnym repertuarem.

3. Tajniki pracy aktora – lekcja teatralna połączona ze spektaklem - czytaj więcej ...

4. Nie daj się oszukać! – inscenizacja - czytaj więcej ...

Inscenizacja „Nie daj się oszukać!” będzie poświęcona problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw „na wnuczka”. Szczegółowo zostanie omówiony sposób działania sprawców, wskazane zostaną zagrożenia.

5. Bezpieczni seniorzy – cykl warsztatów - czytaj więcej ...

 • Strażak pomoże.
 • Bezpieczeństwo.
 • Uczymy ratować.

6. Jak ustrzec się przed oszustwem? - materiał edukacyjny – plakat - czytaj więcej ...7. Bezpieczni seniorzy! - gala sumująca projekt - czytaj więcej ...