Działaj Lokalnie 2022

 » Działaj lokalnie 2022 – ogłaszamy konkurs grantowy

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2022.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Uwaga: W „Działaj Lokalnie 2022” dopuszczamy finansowane działań akcyjnych i jednorazowych wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii lub dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy tylko w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online);
  • w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Grupy nieformalne i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenie miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców, mogą starać się o grant do 6 000 zł w programie „Działaj Lokalnie”.
Uwaga: Wyłącznie wnioski, które spełnią wszystkie wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową – patrz pkt. V. Regulaminu - Sposób wyłaniania grantobiorców.


Termin składania wniosków upływa z dniem
26.05.2022r. o godz. 23.59


Łączna pula przeznaczona na granty wynosi:
120 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 Regulamin Programu - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

Modyfikacja zasad i procedur programu pobierz ...

 Karta oceny formalnej pobierz ...Wnioski należy składać poprzez Generator:
- system.dzialajlokalnie.pl

  

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!


Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”

09-400 Płock, ul. Bielska 57 (adres biura)
tel. 514 263 249,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.


Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego