Dotleńmy Gminę Radzanowo

Projekt: "Dotleńmy Gminę Radzanowo"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo


Projekt skierowany jest  mieszkańców gminy Radzanowo w powiecie płockim w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i ekologicznie". Odbiorcami działań są dzieci, młodzież i dorośli w tym rady sołeckie, KGW, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy.

Stowarzyszenie w ramach projektu zrealizowało konkurs pn. "SPRZĄTAMY - SADZIMY - DOTLENIAMY", wyłaniając laureatów, którzy zostali zaprezentowani podczas Pikniku Rodzinnego pn. „Będzie Lepiej".

Laureatami zostali:

  • KGW "Zakątek nad Słupianką" - Zakątek robi nasadzenia, Gminę dotlenia!
  • KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie - Ekoprzyszłość zaczyna się dziś!
  • Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Boryszewie - Ekologia moją dewizą.
  • KGW Eko-Gosposie w Brochocinie - Nasadzamy, o planetę dbamy!
  • Sołectwo Stróżewko - Sołectwo Stróżewko dba o środowisko!
  • Sołectwo Męczenino - Działamy lokalnie i ekologicznie. Na drzewa tlenowe czekamy. W naszej wsi porozsadzamy, jak je otrzymamy. Żeby powietrze oczyściły, Męczenino ozdobiły!

Nagrodą w konkursie były sadzonki drzew tlenowych tzw. OXYTREE, które zostały posadzone wokół świetlic wiejskich, skwerów i parków 6. miejscowości z terenu gminy.

Dodatkowo ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pn. "DRZEWO - TLEN - ŻYCIE", w ramach którego wpłynęło ponad 50 prac.

Pokonkursowa prezentacja plakatów i dziecięcych prac plastycznych została zaprezentowana na portalu społecznościowym Facebook oraz w świetlicy wiejskiej w Męczeninie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele: KGW "Zakątek nad Słupianką",  KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie, Stowarzyszenie Wesoła Chatka, KGW Eko-Gosposie w Brochocinie, Sołectwo Stróżewko i Sołectwa Męczenino.

Podczas spotkania z realizatorami projektu zaprezentowano efekty działań m.in. nasadzenia drzew i krzewów i prace laureatów konkursu.

Gmina Radzanowo robi się naprawdę ekologiczna. Uczestnicy planują już kolejne dziania służące ochronie przyrody oraz powietrza.