Zielony Zakątek - od projektu do efektu

Projekt: "Zielony Zakątek - od projektu do efektu"
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich Zakątek nad Słupianką w Białkowie


W ramach projektu przeprowadzone zostały zabawy i gry ekologiczne dla dzieci. W pierwszej kolejności dzieci wysłuchały wykładu nt. drzew tlenowych, najwolniej i najdłużej rosnących drzew, konieczności segregowania odpadów i dbania o przyrodę. Dzieci chętnie podawały przykłady zwierząt zamieszkujących lasy, łąki, pola czy parki. Starsi uczestnicy rozwiązywali ekologiczne krzyżówki, a maluszki kolorowały.

Następnie przeprowadzono zajęcia z segregowania odpadów m.in. plastiku, metalu, papieru, szkła i odpadów bio. Dzieci zaangażowały się w to zadanie w 100%. Następnie odbyły się "Eko kalambury". Z łatwością poradzili sobie z hasłami typu: Nie rozpalaj ogniska w lesie!, Oszczędzaj wodę!, Nie niszcz zieleni!, Nie hałasuj w lesie! itp. Na koniec spotkania na dzieci czekały smaczne lody i nasz specjał - lemoniada. Wszystkie materiały wykorzystane podczas spotkania zostały wydrukowane na ekopapierze.

Kolejne działanie to sadzenie drzew i krzewów miododajnych przy świetlicy wiejskiej, które wykonała wielopokoleniowa grupa z Białkowa.

Sadzenie drzew miododajnych takich jak lipy, akcje czy głóg jest sposobem na ochronę bioróżnorodności. Jak wiadomo, drzewa odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowi ważny element proekologicznych i środowiskowych działań.

Panie z KGW przeprowadziły również warsztaty z budowy budek lęgowych i domków dla owadów zapylających w których wzięły udział członkinie KGW, dzieci i młodzież.