Działaj Lokalnie X - 2017

Lokalny Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie współfinansowany ze środków Powiatu Płockiego

  

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW - czytaj ...

28 czerwca 2017r., Starostwo Powiatowe w Płocku

 

DOFINANSOWANE PROJEKTY -  czytaj ...

Dofinansowano 27 projektów na kwotę 68000,00 zł 

 

OGŁOSZENIE PROGRAMU -  czytaj ... 

Termin składania wniosków upłynął 28 maja 2017r.

 

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. „Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych Powiatu Płockiego”, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego