Działaj Lokalnie 2022

» DZIAŁANIA czytaj ...

» PROMOCJA -  czytaj ...

 
» O inicjatywach, rozwoju lokalnym i wartościach jakie niesie ze sobą Program Działaj Lokalnie mówią m.in. Paweł Łukasiak - Prezes Zarządu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki - Zachęcamy do wysłuchania

Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.


» Gala Działaj lokalnie za nami!

18 grudnia 2022r. - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i lokalni liderzy byli głównymi bohaterami wydarzenia. To oni działają lokalnie, realizują inicjatywy rozwijając powiat płocki.
W Gali licznie udział wzięli przedstawiciele beneficjentów programu, uczestnicy konkursu „Barwy wolontariatu” oraz przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Sylwester Ziemkiewicz - Starosta Płocki; Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki; Paweł Łukasiak - Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Paweł Zań – Koordynator Krajowy Programu Działaj Lokalnie; Ewa Kowalak - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu; Bogdan Banaszczak - Członek Zarządu Powiatu Płockiego; Piotr Rzeszotarski - Radny Rady Miejskiej Sierpca Piotr Rzeszotarski - Kierownik działu przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu; Paweł Tokarski - Członek Rady Powiatu Płockiego.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i mamy nadzieję, że mile wspominacie ten wspólnie z nami spędzony czas. Już niedługo rozpoczniemy kolejną edycję Działaj Lokalnie i zapraszamy do udziału.
 
Dziękujemy:
- Grupie Art działającej przy ZS Wyszogród za piękny koncert kolęd;
- Annie Stańczak – dziennikarce Portalu Płock oraz KRDP za poprowadzenie dzisiejszej uroczystości oraz promocję naszych działań w lokalnych mediach;
- Piotr Rzeszotarskiemu - Kierownikowi działu przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za współpracę i pomoc w przygotowaniu Gali;
oraz Anecie Rutkowskiej i Kole Gospodyń Wiejskich „Rogowianki" w Rogowie za wsparcie podczas Gali.
 
W trakcie Gali nagrodzono również laureatów konkursu „Barwy wolontariatu”. Niebawem zaprezentujemy ich sylwetki oraz osiągniecia w wolontariacie.

» DOFINANSOWANE PROJEKTY  czytaj ...

42 projekty na kwotę 120 000,00 zł


» Działaj lokalnie i ekologicznie – ogłaszamy wyniki konkursu

Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego pn. "Działaj lokalnie i ekologicznie".

Wyłoniliśmy 3 projekty. Komisja zgodnie z regulaminem wyróżniła takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizują społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym oraz promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację.

Dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł otrzymują następujące projekty:

1. Projekt pn. MY i WY: działamy wspólnie dla poprawy środowiska.
Grupa nieformalna: Green inicjatywy w Bulkowie
Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie
 
2. Projekt pn."Kto jak nie my? Kiedy, jak nie teraz?
Grupa nieformalna: Razem dla Wodzymina i przyrody
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
 
3. Projekt pn. SEGREGACJA TO REWELACJA
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie

Pozostałych grantobiorców zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie Działaj Lokalnie.

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!
 
Zrealizowano w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” programu „Działaj Lokalnie”.
„Działaj Lokalnie” to program PAFW, realizowany jest przez ARFP i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem.

 

» Działaj lokalnie i ekologicznie – ogłaszamy nowy konkurs grantowy

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie”

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Ścieżka realizowana jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane wspólnie z Fundacją WWF Polska.

Jest to DODATKOWY konkurs grantowy, w którym będziemy chcieli wesprzeć 3 grupy z naszego obszaru kwotą po 3000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców;
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 21/08/2022r., do godz. 23:59

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane KGW), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole).
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: wszystkie gminy z terenu powiatu płockiego.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:
dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.


PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY:
9 000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty muszą trwać minimum 2 m-ce i być realizowane pomiędzy 01.09.2022r. - 15.12.2022r.

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 5/08/2022r. do 21/08/2022r. w dni robocze.

Pytania proszę kierować na adres: 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagranym webinarium, przeprowadzonym w 2021 r. przez WWF: https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE oraz z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi na stronie: www.wwf.pl/edukacja-wwf .

Szczegóły konkursu w regulaminie.


  Regulamin Programu - pobierz...

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać poprzez Generator - system.dzialajlokalnie.pl

  

 


» Działaj lokalnie 2022 – uroczyste podpisanie umów

13 czerwca 2022r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku zainaugurowaliśmy kolejną edycję lokalnych inicjatyw realizowanych w ramach DZIAŁAJ LOKALNIE.
Wręczyliśmy umowy grantowe na realizację projektów wspólnie z Sylwestrem Ziemkiewiczem - Starostą Płockim; Tomaszem Kominkiem - Zastępcą Dyrektora Departamentu Organizacji, Dyrektorem Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Karoliną Koper - Dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 68 projektów z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród 53 wniosków Komisja wyłoniła 42 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.

W ramach tegorocznego konkursu prowadzonego przez Fundację FLZP Młodzi Razem uruchomiona została ścieżka tematyczna dotycząca wsparcia uchodźców z Ukrainy tylko w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. W ramach tej ścieżki dofinansowaliśmy 5 projektów.

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE w 2022 roku wynosi: 120 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim finansującym, darczyńcom oraz wspierającym naszą działalność.

Dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom tegorocznego konkursu tj:
1. Stowarzyszenie ,,Nasze Kosino" w Kosinie.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach.
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach „Cieślanki”
4. OSP Kępa Polska
5. Grupa „Przyjaciele Szkoły w Blichowie” przy Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej w Blichowie
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu.
7. KGW Górki Górą w Górkach.
8. Ludowy klub Sportowy Wisła w Nowym Duninowie.
9. Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Wincentowie.
10. Wesołe Babeczki Kgw Borowice
11. Młode Rogozino Koło Gospodyń Wiejskich
12. KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie
13. Koło Gospodyń Wiejskich SENDENIANKI w Sendeniu Dużym.
14. Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju Borowiczki Pieńki.
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim.
16. Grupa Aktywne mamuśki w Podgórzu. Szkoła Podstawowa W Podgórzu
17. Grupa Sympatycy Sołectwa Ramutowo-Święcieniec.
18. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku.
19. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" w Lipiankach.
20. KGW "Zakątek nad Słupianką" w Białkowie.
21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i okolic.
22. Więcej Serca Stowarzyszenie NA Rzecz Rozwoju Wsi Borowice
23. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza" w Nowych Grabiach.
24. Grupa „Rodzice dzieciom" w Radzanowie przy Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
25. Grupa „Bulko Futuro" w Bulkowie przy Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie
26. Koło Gospodyń Wiejskich w Popłacinie.
27. Grupa „MASECZKOMANIACY" w Małej Wsi przy Gminne Centrum Kultury MultiOsada
28. Koło Gospodyń Wiejskich w Siecieniu "KGW Zgrana Gromada"
29. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wincentów i Okolice.
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
31. Grupa "Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro" w Małej Wsi przy Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
32. Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu
33. Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie
34. OSP Bielsk
35. Koło Gospodyń Wiejskich Twórcze Babeczki w Koszelówce.
36. Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej
37. LKS Wicher Cieszewo
38. Grupa „Aktywni seniorzy" w Miszewie.
39. Stowarzyszenie "Nasz Drobin".
40. GLKS Polonia Radzanowo
41. Stowarzyszenie Zwykłe Obdarzeni Wyobraźnią w Bielsku.
42. OSP Łęg ProbostwoDziękujemy za pomoc w przygotowaniu konkursu oraz dzisiejszego wydarzenia tj. p. Karolinie Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji wraz z pracownikami. 
Dziękujemy Tygodnikowi Płockiemu za promocję naszych działań.


» Wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2022 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Do konkursu wpłynęło 68 projektów z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych.
Komisja wyłoniła 42 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE I DOFINANSOWANYCH -  pobierz ...

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE -  pobierz ...

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji na Messenger, e-mail, sms lub telefonicznie.
W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy się kontaktować bezpośrednio z realizatorami.

Bardzo prosimy grantobiorców o poprawienie wniosku oraz budżetu projektu do wysokości przyznanej dotacji. Następnie z grantobiorcami podpisane zostaną umowy.

Konkurs jest elementem projektu pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie".

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Kontakt: w godzinach 7.00 – 15.00 (pon.-pt.)

Osoba do kontaktu: Iwona Marczak, tel. 514 263 249
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)


 
» Działaj lokalnie 2022 – ogłaszamy konkurs grantowy

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2022.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Uwaga: W „Działaj Lokalnie 2022” dopuszczamy finansowane działań akcyjnych i jednorazowych wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii lub dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy tylko w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online);
  • w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Grupy nieformalne i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenie miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców, mogą starać się o grant do 6 000 zł w programie „Działaj Lokalnie”.
Uwaga: Wyłącznie wnioski, które spełnią wszystkie wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową – patrz pkt. V. Regulaminu - Sposób wyłaniania grantobiorców.


Termin składania wniosków upływa z dniem
26.05.2022r. o godz. 23.59


Łączna pula przeznaczona na granty wynosi:
120 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 Regulamin Programu - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

Modyfikacja zasad i procedur programu pobierz ...

 Karta oceny formalnej pobierz ...Wnioski należy składać poprzez Generator:
- system.dzialajlokalnie.pl

  

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!


Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”

09-400 Płock, ul. Bielska 57 (adres biura)
tel. 514 263 249,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.


Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego