Programy


2024


Szkoła Lokalnych Liderów w powiecie płockim

Zadanie realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Realizacja: od marca 2024r. do grudnia 2025r.
Kwota dofinansowania: 268 735 zł
Całkowita wartość projektu: 318 735 zł
Umowa nr 82/II/2024 z dnia 17.05.2024r.


Działaj Lokalnie - myśl globalnie III

Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie III"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 


2023


Wsparcie dla Ukraińców w naszym regionie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – „Młodzi Razem”
od początku wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowana jest w organizację pomocy dla uchodźców.


Zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich
na terenie Zespołu Szkół nr 3
im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie
oraz prace pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie gminy Bielsk

 "Zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich
na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie
oraz prace pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie gminy Bielsk"
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 100 000,00 zł


Turystyka kulturowa czyli podróż dla osobistego wzbogacenia

Zadanie publiczne pn. "Turystyka kulturowa czyli podróż dla osobistego wzbogacenia"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Wielka sztuka w małej formie

Zadanie publiczne pn. "Wielka sztuka w małej formie"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Stypendia Pomostowe 2023/2024


Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni

Zadanie publiczne pn. "Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie

 "Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Zespołu Szkół nr 3
im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie"
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 97960,00 zł
 


Działaj Lokalnie - myśl globalnie II

Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie II"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 


Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim

realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030 


2022


 Łączy nas pokój

Sfinansowano w ramach programu „Lokalnie dla Ukrainy”
realizowanego przez Federacje Funduszy Lokalnych w Polsce ze środków pracowników firmy TechnipFMC.

            


Meet and Code 2022

Partner inicjatywy: Fundacja TechSoup Polska
Sponsor inicjatywy: SAP  SAP4Good
 

Laboratorium Sztuki wielopokoleniowej

Zadanie publiczne pn. "Laboratorium Sztuki wielopokoleniowej"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Z ekologią za pan brat - warsztaty ekologiczne dla seniorów 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Rogowianki - siłą mazowieckiej wsi!

Zadanie publiczne pn. „Rogowianki - siłą mazowieckiej wsi!”
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 


Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej
służącej do edukacji ekologicznej w powiecie płockim

Współfinansujący: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.Całkowita wartość projektu: 137 638,00 zł


Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu

Zadanie publiczne pn. "Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


 


Wisła i jej dopływy - bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi

Zadanie publiczne pn. "Wisła i jej dopływy - bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


 


Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim

realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030 


Stypendia Pomostowe 2022/2023


Nie ma Planety B – Bądź Eko

Zadanie publiczne pn. "Nie ma Planety B - bądź Eko"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa MazowieckiegoDziałaj Lokalnie - myśl globalnie

Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 


 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com