Rogowianki - siłą mazowieckiej wsi!

Głównym zadaniem projektu jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim, poprzez wsparcie działań bieżących kobiet wiejskich z terenu powiatu płockiego.

Działania:

- Zakup wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działań kobiet w środowisku wiejskim.

Projekt skierowany jest do kobiet z Rogowa w gminie Bulkowo, która liczy 15 osób.
Kobiety te od lat współpracują z nasza fundacją, uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach.
Są organizatorkami lub współorganizatorkami lokalnych działań. Pośrednimi uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu płockiego.

 
 
Zadanie publiczne pn. „Rogowianki - siłą mazowieckiej wsi!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
  

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com