Wisła i jej dopływy - bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi

Głównym celem zadania jest przywrócenie społecznościom lokalnym, świadomości i wiedzy o wartości Wisły i jej dopływach, umożliwiającej zrozumienie jej wyjątkowej roli w rozwoju turystyki, kulturze i wartościach przyrodniczych oraz nauczenie ich korzystania powszechnego z zasobów Wisły i jej dopływów.

Poprzez zadanie chcemy zachęcić odbiorców zadania z  terenu powiatów: płockiego i sierpeckiego oraz miasta Płocka do uprawiania różnych form turystyki rekreacyjnej, ukształtowanie odpowiedzialnego turysty, odznaczającego się wysoką świadomością ekologiczną, kulturalną zauważalną na wszystkich etapach podróży turystycznej oraz stworzenie postaw do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zachęcenie odbiorców do odkrywania możliwości jakie dają rzeki Mazowsza oraz tereny nadwiślańskie.Działania:
1. Wisła szansą dla turystyki - Rejsy statkiem po Wiśle i warsztaty na bulwarach nadwiślańskich.2. Kajakiem po rzece Skrwie Prawej - spływy kajakowe i wędrówki malowniczym parkiem.

  

3. "Wisła - bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi” - przewodnik dla uczestników zadania.4. Działania promocyjne:
- plecaki z linką dla uczestników rejsów statkiem i warsztatów.
- koszulki dla uczestników spływów kajakowych i warsztatów
Nagrody będą mogły być wykorzystywane przez uczestników do uprawiania turystyki. Będą też miały również charakter promocyjny.

Zadanie publiczne pn. "Wisła i jej dopływy - bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com