Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie

Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie

Celem zadania jest rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, umożliwiającej stosowanie atrakcyjnych form i metod edukacyjnych i poprawiającej bezpośredni kontakt człowieka ze środowiskiem oraz aktywizowania do działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju u ponad 700 osób tj. uczestników zajęć warsztatowych i osób odwiedzających ścieżkę ukierunkowanych na potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska i rozwijania wrażliwości ekologicznej.

 

O projekcie mówi Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji >>> Zachęcamy do wysłuchania <<<

Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.

 

Zadanie polega na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Zagrobie w gm. Bielsk, wyposażonej w 29 elementów infrastruktury tj. 8 szt. tablic poziomych i 21 sztuk tablic pionowych.

Zaprezentowane na tablicach treści w połączeniu z bezpośrednim kontaktem z okoliczną przyrodą i krajobrazem przyczynią się do głębszego poznania otaczającej fauny.

 

„Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 97960,00 zł 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com