Szkoła Lokalnych Liderów w powiecie płockim


Zadanie realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Realizacja: od marca 2024r. do grudnia 2025r.
Kwota dofinansowania: 268 735 zł
Całkowita wartość projektu: 318 735 zł
Umowa nr 82/II/2024 z dnia 17.05.2024r.
 

Celem zadania jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej 415 osób z powiatu płockiego, zaangażowanie ich w działania organizacji i promowanie wolontariatu w efekcie których powstanie 27 inicjatyw społecznych i powiększanie kapitału społecznego. Zaplanowaliśmy cykl warsztatów i wizytę studyjną, które nauczą i zachęcą uczestników do dbania o dobro wspólne i angażowania się w życie społeczne oraz podejmowania inicjatyw społecznych. Zyskają oni wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, ekologii, kultury oraz świadomości w duchu zrównoważonego rozwoju. 2 konkursy, skierowane będą do wolontariuszy indywidualnych i grupowych, doceniając najaktywniejszych. Zaangażujemy wolontariuszy do udziału w akcjach na rzecz środowiska i lokalnych społeczności. Prowadzone będzie doradztwo w zakresie działalności formalno-prawnej organizacji.
Uczestnicy Gali podsumowującej 1 i 2 rok będą mieli okazję zaprezentować efekty działań oraz poznają dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim.

Docelowo projekt ma przygotować lokalne organizacje i grupy do skutecznego działania obywatelskiego, wykształcić lokalnych liderów, rozwijać i tworzyć nowe inicjatywy, nauczyć samodzielnie pozyskiwać środki zewnętrzne, tworzyć lokalne partnerstwa, budować zaufanie i przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz społeczności lokalnych zachowując zasady zrównoważonego rozwoju. Budując kapitał społeczny chcemy zbudować sieć lokalnych liderów w organizacjach obywatelskich na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie płockim, wspierać lokalnych liderów zajmujących się działaniami na rzecz lokalnych społeczności, którzy zyskają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz podejmą działania realizując lokalne inicjatywy społeczne w obszarze ekologii.

Projekt proponuje formułę wolontariatu, gdzie działanie na rzecz innych tj. lokalnej społeczności, środowiska naturalnego łączone będą ze zdobywaniem wiedzy co w efekcie doprowadzi do zwiększania aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.

Działania:


ROK 2024

1. Warsztaty pn. Jak angażować mieszkańców we wspólną sprawę

2. „Działaj Lokalnie - Lokalna Inicjatywa Społeczna” – edycja I
Cel: Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych poprzez wspieranie wszelkich form aktywności - udzielenie wsparcia dla rozwoju i realizacji projektów dla społeczności lokalnej angażujących wolontariuszy, angażując ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.

3. Wizyta studyjna i warsztaty
Miejsce: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej przy Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w Korycinach.

4. Konkurs WOLONTARIUSZ roku 2024
KATEGORIE KONKURSOWE:
- Wolontariat indywidualny;
- Wolontariat grupowy.

5. Warsztaty pn. W kierunku natury – ekologicznie, tradycyjnie, międzypokoleniowo
Miejsce realizacji warsztatów: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.

6. Akcja pn. „Wolontarystyczna Fabryka Inicjatyw” - edycja I

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich - 2024-2025

8. „Działaj Lokalnie, myśl globalnie” – spotkanie podsumowujące 1 rok

ROK 2025

9. Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskać fundusze na działalność organizacji pozarządowej
- Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, obywatelskich, kół gospodyń wiejskich, OSP, organizacji senioralnych, młodzież, lokalni liderzy z terenu powiatu płockiego.

10. Warsztaty pn. Przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego

11. Lokalne Inicjatywy Międzypokoleniowe pn. „Tworzymy ogrody społeczne "
Przedmiot: utworzenie 7 ogrodów społecznych/inicjatyw ekologicznych polegających na aranżacji miejsc ogólnodostępnych.

12. „Działaj Lokalnie - Lokalna Inicjatywa Społeczna” – edycja II

13. Konkurs WOLONTARIUSZ roku 2025

14. Akcja pn. „Wolontarystyczna Fabryka Inicjatyw” - edycja II

15. „Działaj Lokalnie, myśl globalnie” – spotkanie podsumowujące 2 rok

16. Działania promocyjne
Działania:
- Plakat promujący zadanie.- Torby ekologiczne. W ramach promocji zadania, zaopatrzymy każdego uczestnika w ekotorbę, która będzie wielokrotnego użytku, przyjazna dla środowiska.
W myśl zasady „Jak być świadomym konsumentem” uczy właściwych postaw konsumenckich.

- Tabliczki informacyjne pn. Ogród społeczny - Lokalna inicjatywa Międzypokoleniowa” szt.7 - tabliczki promujące lokalne międzypokoleniowe inicjatywy.
 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com