WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Równe szanse dla wszystkich

PROJEKT „RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH” finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Płocku.

Projekt realizowany był w okresie od marca do października 2008 roku.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

Plener przyrodniczo-artystyczny
Połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem środowiska naturalnego i aktywnym działaniem na rzecz jego ochrony

Nabór na warsztaty odbywał się poprzez promocję programu w szkołach, na festynach, imprezach ekologicznych oraz na spotkaniach z młodzieżą.

Program pleneru został tak skonstruowany, aby można było przeprowadzić szereg interesujących zajęć, które swoją tematyką obejmą wiele dziedzin.

Założeniem organizatorów pleneru było połączenie warsztatów artystycznych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.

Plener trwał 7 dni, podczas których uczestnicy brali udział w:

1)   zajęciach przyrodniczych, turystycznych, fotograficznych, plastycznych, twórczości ludowej, ceramicznych, edukacyjnych dot. Natury 2000- Środkowej Wisły,

2)   prowadzone będą zajęcia z zakresu pisania projektów i zajęcia nt. rozwoju zrównoważonego własnych środowisk,

3)   Różnego rodzaju zajęcia sportowych

Formą podsumowania i promocji pleneru będzie biuletyn, w którym przedstawione zostaną efekty pracy liderów młodzieżowych.

Opis warsztatów:

Plenery mają na celu zwrócenie uwagi uczestników na walory przyrodnicze i możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Dlatego po raz kolejny miejscem warsztatów było Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku w Sendeniu, które znajduje
się w otoczeniu lasów i jezior w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. W Zielonej Szkole nie tylko się odpoczywa, ale również kształtuje właściwe postawy wobec przyrody, uczy porządku wokół siebie wzbogacając tym świadomość ekologiczną. Doskonale również uczymy się współpracy w grupie poprzez zajęcia integrujące uczestników z dużych i małych miejscowości.

Plener artystyczno - przyrodniczy odbył się w lipcu 2008 roku. Warsztaty miały na celu skupić młodzież plastycznie utalentowaną lub zainteresowaną ekologią.

            Zajęcia zorganizowane były tak, by młodzież nie nudziła się i żeby każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego też zajęcia prowadzone były różnymi technikami i środkami artystycznymi.

            Plener rozpoczęła Pani Janina Kawałczewska, omawiając problematykę zrównoważonego rozwoju, zagrożenia środowiska – głównie problematykę efektu cieplarnianego i gospodarkę odpadami. Zwróciła uwagę na to, co dzieje się z naszymi domowymi odpadami, jak powstają i jak przebiega ich odzysk i unieszkodliwianie, jakie powodują zagrożenia dla środowiska. Zwrócono także uwagę na problematykę gospodarowania wyrobami i odpadami azbestowymi.

Nie zabrakło zajęć warsztatowych dotyczących: badania fizyczno – chemicznego wody przyczyn zmian klimatycznych i zapobiegania efektowi cieplarnianemu. Poprzez doświadczenia uczestnicy zauważyli wpływ człowieka na środowisko.

Na zajęciach artystycznych młodzież miała możliwość poznania takich nowych technik plastycznych jak: Z naturą za pan brat w technikach mieszanych – rysunek, malarstwo, collage, batik - prowadzone przez Annę Liśkiewicz, gdzie młodzież mogła pobudzić swą wyobraźnię, gdyż efekty widoczne były dopiero po skończeniu pracy.

Największym wyzwaniem okazały się zajęcia prowadzone przez Piotra Krawczyka Natura, abstrakcja, wyobraźnia – w różnych technikach plastycznych czyli malowanie farbami olejnymi na płótnie (które sami wcześniej przygotowywali począwszy od naciągnięcia płótna na krosno).

Były również zajęcia z Panem Pawłem Jędrzejczakiem - Świat przyrody w sztuce – nowe metody sztuki ceramicznej z wykorzystaniem elementów przyrodniczych oraz wykonywanie biżuterii z masy papierowej – łatwy sposób uzyskania ciekawego elementu (np. korale, bransoletki) i malowanie na drewnie – czyli wykorzystanie jako podkładu pod obraz innego materiału niż papier oraz pokazanie, że kawałek drewna można wykorzystać w bardzo praktyczny sposób.

            Zajęcia manualne przeplatane były warsztatami nt. Tworzenia młodzieżowych projektów na rzecz edukacji i ochrony środowiska oraz Edukacji Konsumenckiej w dobie zrównoważonego rozwoju – prowadzili je Marcin Pikoń i Agnieszka Bogdan (którzy uczyli jak pisać projekty i co potrzebne jest, aby zrealizować zamierzone cele).

Młodzież odpoczywała przy ognisku, bawiąc się i dzieląc doświadczeniami i spostrzeżeniami po każdym kolejnym pracowitym dniu.

 Grupa integrowała się również w czasie olimpiady sportowo – ekologicznej, tworząc zgrane zespoły współzawodników, ucząc się dążenia do wspólnego celu zgodnie z zasadami fair play.

            Na zakończenie pleneru artystyczno – przyrodniczego w Sendeniu, uczestnicy zaproponowali, aby znów zorganizować podobne zajęcia, bowiem nauczyli się wielu nowych rzeczy, mieli możliwość rozwijania swoich już zdobytych umiejętności. Zajęcia prowadziło dziewięciu trenerów. W plenerze uczestniczyło 31 osób ze szkół w gminach: Bodzanów, Mała Wieś, Radzanowo, Sanniki oraz Miasta Ciechanowa i Płocka. Trzy osoby to dziewczyny z Niemiec. Łącznie przeprowadzono 47 godzin zajęć merytorycznych, 14 godzin zajęć sportowo – turystycznych.

Fundacja wzbogaciła się o 30 obrazów olejnych, 40 malowanych na drewnie, 35 grafik, 30 chochołków z sizalu oraz 45 batików, co jest dowodem na aktywność uczestników i chęć dalszego rozwijania pasji artystycznych.