STRONA GŁÓWNA arrow MY DLA REGIONU
poniedziałek, 20 lutego 2017

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


"My dla regionu"

  OBEJRZYJ MAPĘ PROMUJĄCĄ OSOBOWOŚCI
I MIEJSCA REGIONU
 kliknij by otworzyć mapę

 ARCHIWUM


 

 „MY DLA REGIONU” 2011

     

"My dla regionu" - pobierz...

           

Laureaci konkursu "My dla regionu" - zobacz ...

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zaprasza dzieci i młodzież z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego  i miasta Płocka do udziału w projekcie „My dla regionu”.

Pragniemy aby dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się postaciami i miejscami historycznymi regionu.  Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie, osoby których wartości są dla nich ciągle żywe. Naszym zamierzeniem jest aby dzieci i młodzież „odnalazła” w swoim regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Często jest tak, iż nic nie wiemy o ludziach, którzy żyli w naszym regionie. Warto więc mówić o wydarzeniach, wskazać przypomnieć tych co tworzyli naszą regionalną historię. Chcemy także, aby dzieci i młodzież wskazały ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu.

Przedmiotem zadania jest zebranie przez zgłoszone grupy informacji o ludziach tworzących historie regionu, lokalnych autorytetach, patronach szkół, których życie i twórczość związana jest z regionem a także ciekawych, ważnych, historycznych  miejsc regionu. 

Poprzez uczestnictwo w projekcie chcemy zachęcić młodzież do spotkań z ciekawymi, historycznymi ludźmi regionu (ludźmi tworzącymi historię, najstarszymi mieszkańcami) - osoby starsze stanowią prawdziwą „kopalnię wiedzy” o historii regionu. W ich pamięci przetrwał obraz świata sprzed kilkudziesięciu lat pełen barwnych anegdot, ludzi i przedmiotów, których już nie ma.  Chcemy aby dzieci i młodzież stworzyły prace o ludziach, których życie, twórczość, działalność związana jest z historią „małej ojczyzny” jaką jest miejscowość, gmina, region. Przypomnieli króli, polityków, żołnierzy, lekarzy, architektów, nauczycieli, kapłanów, sportowców, których działalność, życie i twórczość związana była z regionem, a także wskazali ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu.

Grupy zabrane przez siebie informację przekażą w opracowanej formie jako prezentacja do biura Fundacji. Specjalnie powołana komisja wyłoni najciekawsze prezentacje, które zostaną przedstawione podczas podsumowania projektu.

Zebrane informacje grupy pod kierunkiem nauczyciela opracują prezentację/ scenariusz/ prezentacje PowerPoint/ film/ ulotka – a następnie wcielą je w życie prezentując je na forum szkolnym, podczas lokalnych festynów oraz podczas podsumowania projektu.
Pracę należy przedłożyć w formie prezentacji multimedialnej, filmu, folderu, ulotki bądź też krótkiej informacji.

Adresaci: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z części województwa mazowieckiego: powiaty płocki, sierpecki, sochaczewski, gostyniński, płoński i miasto Płock, dzieci i młodzież działająca przy instytucjach angażujących się w życie społeczne naszego regionu – GOK, GCI, organizacjach pozarządowych (np. OSP).

Warunki uczestnictwa w projekcie:

do 10 listopada 2011r. - zgłoszenie udziału  projekcie (Zał. 1).
październik - listopad 2011r. – praca zgłoszonych grup w  lokalnym środowisku.
Zadaniem każdej zgłoszonej grupy będzie zebranie informacji o ludziach tworzących historie regionu, lokalnych autorytetach, patronach szkół, których życie i twórczość związana jest z regionem, a także ciekawych, ważnych, historycznych  miejsc regionu. 
30 listopad 2011r. – nadsyłanie prac do biura Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
Grupy, zabrane przez siebie informację, przekażą w opracowanej formie do biura Funduszu wraz z kartą udziału w projekcie (Zał. 2) i oświadczeniem (Zał. 3).
Październik – listopad 2011r. - prezentacja przez zespoły opracowanych  prac - historii osób o których należy pamiętać, miejsc które warto odwiedzić -  w lokalnym środowisku np. podczas szkolnych uroczystości, lokalnych festynów.
Grudzień 2011r. – podsumowanie projektu, wręczenie nagród i wyróżnień najaktywniejszym grupom, prezentacja mapy.

Wszelkie informacje o projekcie można otrzymać pod nr tel.  24 268-37-74 lub wysyłając pytania na adres e-mail

Osoby do kontaktu: Iwona Marczak

Do pobrania:

Regulamin - regulamin.doc

Zgłoszenie udziału w programie - Zał. 1 - zalacznik1.doc

Karta udziału w programie - Zał. 2 - zalacznik2.doc

Oświadczenie - Zał. 3 - zalacznik3.doc

 Mazowsze
Projekt  „My dla regionu” finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 
 II EDYCJA 2010

Założeniem głównym projektu było budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na terenie powiatów:
płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego  i miasta Płocka

dl

Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zrealizowany został przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

I EDYCJA 2009

         Założeniem głównym projektu było budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i miasta Płocka.
          Naszym zamierzeniem było, aby dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się postaciami i miejscami historycznymi regionu.  Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie, osoby których wartości są dla nich ciągle żywe.
Dzieci i młodzież „odnaleźli” w swoim regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Wskazały ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu.

Młodzieżowe Grupy które brały udział w I edycji - czytaj ...

STAROSTWO PŁOCKIE        Mazowsze
Projekt  „My dla regionu” finansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Starostwa Powiatowego w Płocku.


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.