WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Program Stypendiów Pomostowych 2009/2010

W dniu 29 września 2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej segmentu II Programu Stypendiów Pomostowych.

Decyzją Komisji Stypendialnej Nr 2, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 4 osoby:

Katarzyna Lemańska, Sierpc

Artur Gołaszewski, Sochocin

Karol Rogowicz, Dąbrówki

Karolina Marciniak, Dąbrówka

Gratulujemy!!!


 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił VIII edycję programu Stypendiów Pomostowych 2009/2010.

Segment II skierowany jest do maturzystów 2009, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

• zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
• pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:
(na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski);
• pochodzą z rodzin o niskich dochodach;
• osiągają dobre wyniki w nauce;
posiadają rekomendację organizacji lokalnej - 
(w tym celu prosimy o kontakt z  biurem Fundacji, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock).


Kontakt:
Dariusz Winiarski - 024 268 37 74

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek, Oświadczenie i dołącz dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2009 r., kopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Opis programu (75.11 KB)
Regulamin (53.93 KB)
Wniosek (31.29 KB)
Oświadczenie (41.50 KB)
Algorytm (22.52 KB) 
 

Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2009 roku.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock


Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Fundatorzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń".