WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Agrafka Muzyczna 2010/2011

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA MUZYCZNA” 2010/2011.

Dnia 14 czerwca 2010 roku Komisja Stypendialna Programu Stypendialnego Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej spośród 6 osób nominowanych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" przyznała:

- Stypendium Na Pierwszą Nutę - bezpłatny udział w dwunastodniowych warsztatach muzycznych w Konstancinie -Jeziornie k. Warszawy (12 – 24 października 2010r.) panu Białoruckiemu Szymonowi (puzon, PSM im. K. Szymanowskiego, Płock; Płock)

- Stypendium Na Drugą Nutę - 200 zł miesięcznie w roku szkolnym 2010/2011 pani Zawiślak Joannie (gitara, OSM im. H. Wieniawskiego, Poznań; St. Bystrzyca)

- Dyplom Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznejza wysoki poziom artystyczny uczestnika przesłuchań do IX edycji programu stypendialnego OFAM 2010/2011 pani Gregorczyk Alinie (obój, PSM im. S. Moniuszki, Jelenia Góra; St. Bystrzyca)

Gratulacje!!!

Zapraszamy uczniów szkół muzycznych II stopnia do udziału w IX edycji Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej!
 
TO JUŻ 9 EDYCJA AGRAFKI MUZYCZNEJ!

W imieniu Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oraz Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w Płocku zapraszam bardzo serdecznie do udziału w programie pn. „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej - OFAM” 2010/2011.

Program stypendialny Fundacji w odróżnieniu od innych programów tego typu jest złożony i wielowymiarowy. Składają się na to cztery podstawowe elementy:

Edukacyjny12-dniowe, autorskie, bezpłatne warsztaty muzyczne rozwijające talent artystyczny.

Finansowy - 10-miesięczne stypendium, które pozwala na zakup nut, drobnych akcesoriów muzycznych, opłacenie kursów mistrzowskich i warsztatów czy pokrycie kosztów  związanych z dojazdami do szkół muzycznych, często oddalonych od domu o kilkadziesiąt kilometrów.

Promocyjny
 - występy w renomowanych salach koncertowych, publikacje  płyt CD, uczestnictwo w trasach koncertowych i innych wydarzeniach medialnych.

Prestiż.

Każdy z nominowanych kandydatów do programu stypendialnego zobligowany jest przesłać na adres - Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem w terminie do 7 maja 2010 roku.

Wybrani kandydaci, po wypełnieniu wniosku i zgłoszeniu go do Fundacji zaproszeni zostaną do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 29 i 30 maja 2010r. w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia im. S. Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25, Warszawa.

Komisja, złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki wysłucha nominowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy instrumentów (również śpiewu), oceniając w skali od 0 do 25 punktów.
W efekcie, główna komisja stypendialna, na podstawie przyznanych ocen i analiz wniosków, przyznaje stypendia finansowe i prawo udziału w bezpłatnych warsztatach.

Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, są wyniki z przesłuchań oraz jakość wniosków (min. osiągnięcia, brana jest pod uwagę również sytuacja socjalna).
Raz jeszcze bardzo gorąco proszę o przekazanie załączonej informacji kandydatom do programu OFAM.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ:

Kandydatami do OFAM nie mogą być uczniowie ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia, jak i uczniowie ostatniej klasy szkoły muzycznej II stopnia.

Dowolny repertuar do 10 minut.

Oprócz wypełnionego formularza stypendialnego, proszę pamiętać o zaświadczeniach o zarobkach.

Nie interesują nas dodatkowe załączniki typu kopie dyplomów!

Akompaniator we własnym zakresie (może być tez bez akompaniamentu).

Organistom mówimy nie :)

Nie zwracamy kosztów za dojazd oraz za noclegi.

WAŻNA ZMIANA: w tym roku jedynym załącznikiem do formularza, jaki jest wymagany - to zaświadczenie o zarobkach rodziców! Prośba, by nie kopiować dyplomów z kursów, jedynie należy wymienić je w formularzu wniosku (punkt 8)!


Dotyczy następujących szkół muzycznych:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku
Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu


DO POBRANIA:

Wniosek Wniosek

Informacja o programie Informacja o programie

fundacja_pro_bono

agrafka_muz