WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Agrafka Agory 2010/2011

mlodzirazem     Levi     Fundacja Agory    ARFP

Agrafka Agory

 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" ogłasza wyniki
Programu stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011


W tym roku mogliśmy przyznać tylko 2 stypendia.
Komisja po wnikliwej ocenie wniosków i zgodnie z regulaminem przyznała najwyższą liczbę punktów Stypendystom Programu Stypendialnego "Agrafka Agory":

Kamila Nowicka - Studzieniec

Kamil Warzyński - Gozdowo

Gratulujemy !!!

Uczestnikami programu są studenci uczelni wyższych.

Agrafka Agory

Program Stypendialny skierowany jest do studentów uczących się w uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński i sochaczewski, mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie.  

Cele Programu:
Pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także motywowanie studentów do dalszej pracy i rozwoju.
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z kontynuowaniem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów „Agrafka Agory”. 

O stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011 mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
Zamieszkują stale na terenie działania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” tj. w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim i sochaczewskim,
Uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 z dwóch ostatnich semestrów.

Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiad przedmiotowych, konkursów, itp.

Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
 

Uczestnikami programu mogą zostać studenci uczelni wyższych, którzy wypełnią wniosek o przyznanie stypendium oraz prześlą w formie papierowej na adres Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock,  najpóźniej do dnia 17 września 2010 roku. 

Do pobrania:
  Regulamin Programu Stypendialnego    - pobierz... pobierz...
  Regulamin Pracy Komisji    - pobierz... pobierz...
  Oświadczenie o sytuacji majątkowej    - pobierz... pobierz...
  Wniosek    - pobierz... pobierz...