WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Program Stypendiów Pomostowych 2011/2012

W dniu 3 października 2011 Komisja Stypendialna przyznała 7 stypendiów pomostowych:

1109/2011/PSP Krzysztof Kwiatkowski - Sierpc

960/2011/PSP Rafał Wierzbicki - Przasnysz

1486/2011/PSP Dawid Szewczyk - Zawady

884/2011/PSP Bartłomiej Sieradzki - Helenów

491/2011/PSP Magdalena Krajewska - Mlice-Kostery

965/2011/PSP Karolina Bielecka - Wymyśle Polskie 

74/2011/PSP Damian Cieślak - Gródek Rządowy

Gratulujemy !!!


 

 

 

OGŁOSZENIE

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2011/2012.

Segment II skierowany jest do maturzystów 2011, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- być maturzystą z 2011 roku,
- zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, 
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 970 zł netto, lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:

Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

- posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie.
(w tym celu prosimy o kontakt z  biurem Fundacji, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock).

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Formularze aktywne od 1 lipca 2011r. - pobierz ...

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2011/2012 - Segment II, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

- kserokopię świadectwa dojrzałości,
- zaświadczenie o przyjęciu na studia,
- dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2011 r.,
- dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upłynął 16 sierpnia 2011r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2011r. (liczy się data stempla pocztowego):

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Fundatorzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń"