WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


MŁODZIEŻOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

- Konkurs: "Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”

Organizator: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, Płock 09-400, ulica Stary Rynek 20.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów w poszczególnych kategoriach upłynął dnia 30 listopada 2011r.

Finał konkursu odbył
 się 16 grudnia 2011r. podczas Gali Wolontariatu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Laureaci konkursu: "Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej" - zobacz ...

Adresaci: Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, zarówno młodzieżowych jak i dorosłych. Organizacja, instytucja, szkoła, zakład pracy zgłaszający wolontariuszy do konkursu wybiera od jednej do trzech spośród prezentowanych kategorii i dokonuje zgłoszenia kandydatów na formularzu. Każde zgłoszenie powinno zostać opisane na osobnym formularzu (zamieszczone zostanie na stronie www.mlodzirazem.pl.

Kategorie konkursowe: 
Nominacje do konkursu zgłaszać można w następujących kategoriach:

- Wolontariat indywidualny – zalacznik1.doc

- Wolontariat grupowy (zakład pracy, jednostka samorządowa, szkoła) – zalacznik2.doc

- Regulamin konkursu - pobierz ... pobierz ...

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
- zaangażowanie,
- innowacyjność,
- skuteczność,
- partnerstwo.

Kapituła pomiędzy 30 listopada a 5 grudnia 2011 r oceni nadesłane zgłoszenia i wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania projektu w tracie Gali Wolontariatu dniu 16 grudnia 2011 roku .
Kapituła Konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w przedstawionych kategoriach oraz wręczą podziękowanie dla wszystkich zgłoszonych kandydatów.

dl

Projekt pn. "Młodzieżowa Akademia Aktywności” realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem” w ramach programu  "Działaj Lokalnie”  finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.