WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Ekologiczne soboty

Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa

Działania:
Warsztaty pn. „Bogaty świat przyrody, przyrodnicza różnorodność gatunkowa flory i fauny w  Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”.
Cel: Przekazanie młodzieży wiedzy z zakresu:
•funkcjonowania stacji meteorologicznej,
•funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska (solary, przydomowa oczyszczalnia ścieków,
•walorów przyrodniczych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, roli służby parku krajobrazowego oraz innych form ochrony przyrody.
Program:
•Wizyta w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym UW w Murzynowie,
•Zajęcia na dydaktycznej ścieżce ornitologicznej Murzynowo-Biskupice,
•Zajęcia na dydaktycznej ścieżce Nadleśnictwa Płock w Sikorzu (rezerwat przyrody Sikórz, obszar Natura 2000),
•ognisko, zabawa w pytania i odpowiedzi – Sikórz.

Warsztaty pn. „Zielono nam …”
Cel: wzmocnienie związków emocjonalnych uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym i regionem, jego przyrodą i tradycją, rozwijaniu aktywności artystycznej i naturalnego poczucia estetyki.
Program: 
-Młody ekolog – uczestnicy zapoznają się z całym procesem powstawania papieru czerpanego: od zrobienia surowca poprzez wytwarzanie i kompozycje strony, do suszenia i prasowania.
-Śniadanie z produktów zakupionych w okolicznych gospodarstwach.
-Kolorowy świat – nauka wyrabiania prostych ozdób z różnych materiałów (bransoletki, kolczyki, naszyjniki ze sznurka, rzemieni, koralików: glinianych, drewnianych, szklanych).
-„Zaczarowany kołowrotek” - jedna z najstarszych umiejętności człowieka jaką jest przędzenie wełny, spowodowała rewolucję w codziennym życiu naszych przodków. Uczestnicy dowiedzą się o historii przędzenia na kołowrotku i tkania na bartko oraz sami będą mieli okazję wcielić się w rolę rzemieślników zajmujących się niegdyś wyrabianiem tkanin.
-Raz na wozie raz ….. – obserwowanie wsi dowiadują się jak kiedyś wyglądał transport, jak podkuwano konia i jak wyrabiano koła.

Warsztaty pn. „Aktywne warsztaty w gospodarstwie  ekologicznym w Grzybowie”.
Cel:
Celem warsztatów jest danie uczestnikom instrumentu do ręki, który im w przyszłości pozwoli dokonać świadomego wyboru produktu zdrowego i którego produkcja idzie w zgodzie z ochroną przyrody i sensownym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie prowadzone jest od 1989 roku początkowo na niespełna 5 hektarach, obecnie 17 hektarach. Gospodarstwo jest w 100% ekologiczne. Gospodarstwo składa się głownie z łąki pastwiska. Uprawiane są także zboża na potrzeby własnej piekarni ekologicznej. W piekarni wypiekanych jest ok. 1200 bochenków tygodniowo dla sklepów w Warszawie, Łodzi, Płocku, Sosnowcu, Gliwicach. Są to przede wszystkim chleby pełnoziarniste ze zboża pochodzącego z ekologicznej produkcji. Większość zboża pochodzi z innych certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
Program: 
-Przyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.
-Śniadanie z produktów ekologicznych.
-Zasady funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, poznanie pracy rolnika.
-Zasady zrównoważonej konsumpcji.
-Skąd pochodzą podstawowe produkty żywnościowe: mleko, jaja, jak robi się sery, masło, śmietanę.
-Obiad z produktów ekologicznych.
-Zboża, rodzaje mąki, mielenie ziarna, wypieki bułki razowej, chlebka lub podpłomyka – zajęcia w Biopiekarni.
-Od ziarenka do chleba - warsztaty plastyczne.
-Wykonanie świec z wosku pszczelego – poznanie tajników życia pszczół.

Warsztaty pn. „Zielone lekcje” – aktywna edukacja terenowa - warsztaty dwudniowe.
Cel: Zmiana postaw społecznych wobec środowiska otaczającego człowieka, przez wytwarzanie właściwych relacji: człowiek - przyroda – środowisko oraz podnoszenie jego poziomu w tym zakresie. Uczestnik definiuje pojęcia: kolektor słoneczny, biomasa, oczyszczalni hydroponiczna, pozna zasady działania kolektorów słonecznych, oczyszczalni hydroponicznej, kotłowni na biomasę, pozna przykłady odnawialnych źródeł energii. Będzie dostrzegał znaczenie kolektorów słonecznych, oczyszczalni hydroponicznej, kotłowni na biomasę zaangażowanie się w zmniejszanie ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstwa domowego, bezpośredni kontakt z przyrody. Ponadto uczestnicy warsztatów przybliżą sobie pojęcia tj.: odpady, recykling, utylizacja, surowce wtórne, zapoznają  się metodami przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów, nabędą umiejętność segregowania odpadów i zrozumieją jak ważna jest segregacja odpadów w każdym domu i przede wszystkim poznają metody zagospodarowania niektórych odpadów.
Program:
I dzień: 
-Przywitanie uczestników warsztatów i omówienie regulaminu Zielonej Szkoły w Sendeniu.
-Urządzenia ekologiczne przyjazne dla środowiska w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu.
-Urządzenia ekologiczne przyjazne dla środowiska w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu – cd.
-"Pięknym być”- warsztaty robienia biżuterii.
-Ekologia na wesoło – konkursy ekologiczne.
II dzień: 
-Recykling zaczyna się już w domu – warsztaty merytoryczne.
-Przerwa obiadowa.
-Recykling zaczyna się już w domu – warsztaty praktyczne. (Wykonanie opakowań z makulatury, wykonanie taboretu z butelek plastikowych, wykonanie domku z kartonowych opakowań itp.).
-Podsumowanie warsztatów. Wystawa prac.

Konkurs: „Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody”.
Cele konkursu:
•Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem Mazowsza.
•Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
•Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczająca nas naturą.
•Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
•Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.
Założenia organizacyjne:
Organizator konkursu: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
Uczestnicy konkursu:
–uczniowie szkół podstawowych I kategoria,
-uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II kategoria, 
z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka.
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Ziemi Płockiej wraz z 1-stronicowym (minimum) opisem dotyczącym miejsca wykonania zdjęcia oraz opisem wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych danego miejsca.
W dniu 10 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego „Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczne soboty”.
Łącznie w konkursie oceniono 32 prace; z pierwszej kategorii: 12 i z drugiej 21.
Nagrodzono po trzy prace w każdej kategorii i przyznano po trzy wyróżnienia w każdej kategorii, przyznając łącznie 6 nagród i 6 wyróżnień.

Wydawnictwo pn. „Spacer po Ziemi Płockiej”
Format: 15 x 21
Druk - kolor
Okładka: kolor
Objętość około 36 stron.
Nakład 1000 egz.
Termin: IV kwartał 2011r.
Cele:
•Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
•Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
•Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcy: dzieci i młodzież, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkańcy Mazowsza.

Galeria zdjęć

Wydawnictwo:
     "Spacer po Ziemi Płockiej" - pobierz ...

O Konkursie fotograficznym
 "Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody" - pobierz regulamin ...

Laureaci konkursu "Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody"- zobacz ...


"Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  15700,00 zł.