WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Warsztaty w MWM w Sierpcu

Organizatorzy: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Termin: 16 grudnia 2011r.
 
Nadrzędnym celem warsztatów było zrozumienie roli działań społeczności lokalnych dla rozwoju regionalnego. Projekt obejmował społeczności powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego określonych mianem Regionu Mazowsza Płockiego  i płońskiego.
Zależało nam na ujawnieniu i spotęgowaniu wartości tkwiących w ludziach i terenie danego środowiska  dla rozwoju ich własnych środowisk, gminy i regionu oraz pożytek państwa. Takie właśnie lokalne, prowincjonalne działania wykonała młodzież, przygotowując małe projekty ukazujące wartości tkwiące w ludziach danej miejscowości.
Podsumowano także projekty realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”: 
• „My dla regionu”,
• „Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa”,
• Młodzieżowa Akademia Aktywności”,
oraz projekt: „Wisła - rzeka polska i płocka” realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. 
 
Program
 
1.Powitanie uczestników.
 
2.Krótki wstęp nt. regionalizmu - J. Kawałczewska. 
Regionalizm - co to takiego?
W/g słownika języka polskiego:
• to ruch społeczno-kulturalny dążący do zachowania swoistych cech kultury danego obszaru, do pogłębienia wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju i odnowy.
• kultura danego regionu: to zespół cech charakterystycznych dla danego regionu.
• językowa cecha wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub konstrukcja składniowa właściwa mowie pewnego regionu
Region to wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi np. Region Kurpiowski, Region Mazowsza Płockiego. Może być „Region geograficzny”, „Region gospodarczy”, „Region miejski".
Województwo mazowieckie to jeden z 16 regionów w Polsce
- nie jest jednorodny jako region.
Cel strategiczny rozwoju województwa mazowieckiego - poprawa spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej regionu w warunkach ZR
- wydzielony obszar metropolitarny Warszawy i okolic.
Ośrodki subregionalne (podregion na Mazowszu):
- ciechanowsko - płocki subregion
- siedlecko - ostrołęcki subregion
- radomski subregion
Regiony dla np. gospodarki odpadami:
- Płocki Region Gospodarki Odpadami (powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki, płoński, sochaczewski, m. Płock)
 
Zajmijmy się ruchem społeczno - kulturalnym z racji naszego pobytu w muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a dokładniej kulturą ludową naszego podregionu.
- Muzeum od 1971r. funkcjonowało jako regionalne Muzeum Etnograficzne ukierunkowane na gromadzenie dóbr kultury w zakresie etnografii i sztuki ludowej,
- Cel Muzeum to przekazanie pokoleniom świadectwa ich tożsamości poprzez badanie i dokumentowanie uwarunkowań, wpływów i zjawisk dorobku kulturowego mazowsza, udostępnianie materialnych świadectw przeszłości kolejnym pokoleniach
- W Muzeum zobaczyć można: piękną przyrodę mazowiecką, uroki wsi mazowieckiej, obyczaje, sztukę ludową, tradycję, odnawialne źródła energii, obrzędy: Boże Narodzenie, Wielkanoc, pracę w gospodarstwie (miodobranie, żniwa, kopanie ziemniaków, kiszenie kapusty, dożynki).
- Zapraszamy Was do zwiedzenia Muzeum, powracania tu z rodzicami i bliskimi, kolegami po to, aby odnaleźć w swoich środowiskach coś typowego dla waszego lokalnego środowiska i zachowania tego dla przyszłości. Można tworzyć lokalne muzea, izby pamięci kultywujące tradycje. 

3.Prezentacja uczestników projektu pn. „My dla regionu” - grupy zaangażowane w realizację projektu:
 - Grupa „Szkolni żurnaliści” działająca przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie prezentowała projekt pn. „Świątki, ptaszki i … diabełki”.  Koordynator grupy: Tomasz Jackowski.
 
- Grupa „Blisko nas – Sierpc, Susk i okolice” działająca przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku prezentowała projekt pn. „Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem”. Koordynatorzy grupy: Joanna Urbańska, Marek Czerwiński.
 
- Grupa „Koło Historii Regionalnej” działająca przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Małej Wsi prezentowała projekt pn. Rodzina Dziewanowskich  z Gródkowa. Koordynator grupy: Andrzej Jeznach.
 
- Grupa „Maniaczki historyczne” działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu prezentowała projekt pn. „Jadwiga Aurelia Kołodziejska – działaczka społeczna”. Koordynatorzy grupy: dr hab. Grzegorz Radomski, Danuta Gąsiorowska. 
 
- Grupa „Rozwiń skrzydła”  działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” prezentowała projekt pn. „Śladami Franciszka Tarczyńskiego”. Koordynatorzy grupy: Anna Górczyńska, Anna Kwiatkowska.
 
- Grupa „Wyszogrodzkie poszukiwacze skarbów” działająca przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie prezentowała projekt pn. „Wyszogród- mazowiecki Kazimierz nad Wisłą”. Koordynator grupy: Iwona Kowalewska.

4. Wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie pn. „My dla regionu” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Nagrody wręczali: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski. 

LAUREACI KONKURSU
I. Grupa „Koło Historii Regionalnej” działająca przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Małej Wsi za projekt pn. Rodzina Dziewanowskich  z Gródkowa. 
Pracę do konkursu wykonały: Milena Grabarczyk, Magdalena Grzęda, Agnieszka Łagodzińska, Natalia Pielat pod kierunkiem p. Andrzeja Jeznacha.
 
II. Grupa „Rozwiń skrzydła”  działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” za projekty pn. „Śladami Franciszka Tarczyńskiego” oraz „Ostrowy - wieś powiatu sierpeckiego”. 
Pracę do konkursu wykonały: Natalia Witkowska, Magdalena Krasińska, Natalia Mądra, Magdalena Rozworska, Sylwia Zarecka, Lidka Tracz, Zuzanna Kwiatkowska pod kierunkiem p. Anny Górczyńskiej i Anna Kwiatkowskiej.
 
III. Grupa „Wyszogrodzkie poszukiwacze skarbów” działająca przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie za projekty pn. „Wyszogród- mazowiecki Kazimierz nad Wisłą” oraz „Piękno powiatu sochaczewskiego na tle Żelazowej Woli i historii września 1939 roku”. 
Pracę do konkursu wykonały: Sylwia Ziętara, Anna Sobańska, Sebastian Rajewski, Dominika Mateńka, Paulina Jakubowska, Katarzyna Szymerska, Magda Ostrowska, Magdalena Szczodrowska, Adrianna Szymersk, pod kierunkiem p. Iwona Kowalewska.
 
WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
I. Grupa „Mali historycy” działająca przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach za projekt pn. „Wywiady z osobą – świadkami II Wojny Światowej”. 
Pracę do konkursu wykonały: Bartosz Cieślak, Weronika Buła, Magdalena Liberacka, Klaudia Milczarek, Mikołaj Bolmowski, Martyna Kalińska, Adam Gołaszewski, Joanna Cieślak, Anna Kiełbasa, Karolina Marzec, Sebastian Bauerfeind, Katarzyna Cichosz, Sandra Kieliszek pod kierunkiem p. Magdaleny Durmaj.
 
II. Grupa „Szkolni żurnaliści” działająca przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie za projekt pn. „Świątki, ptaszki i … diabełki”.  
Pracę do konkursu wykonały: Kamil Bońkowski, Natalia Dziurlik, Weronika Grodkiewicz, Ola Wawrowska, Mikołaj Łykowski pod kierunkiem p. Tomasza Jackowskiego.
 
III. Grupa „Blisko nas – Sierpc, Susk i okolice” działająca przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku za projekt pn. „Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem”. 
Pracę do konkursu wykonały: Agnieszka Kamińska, Natalia Kwiatkowska, Sylwia Saganowska, Marta Nowak, Magdalena Nowakowska, Sylwia Nagiewicz, Olga Uździcka, Anna Kozłowska pod kierunkiem p. Joanny Urbańskiej i Marka Czerwińskiego.
 
IV. Grupa „Żacy Rybniacy” działająca przy Zespole Szkół w Rybnie za projekt pn.” Podróż do przeszłości śladami naszych przodków”. 
Pracę do konkursu wykonały: Karolina Znajdek, Beata Budzyńska, Renata Witkowska pod kierunkiem p. Zofii Wawrzyńczak i Małgorzaty Tomala.
 
V. Grupa „Szkolny klub wolontariusza” oraz „MY -Tropiciele historii” działający przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku za projekty „Płocka Matka Teresa – siostra Helena Pszczółkowska” oraz „Towarzystwo Naukowe w Płocku – miejsce znane i nieznane Płocczanom”. 
Pracę do konkursu wykonały: Michał Piotrowski, Kamila Sosnowska, Iza Schodowska, Judyta Ziółkowska, Jolanta Pawlak, Monika Kowalewska, Natalia Bielska pod kierunkiem p. Anny Jeziórskiej i Marzeny Markiewicz.
 
VI. Grupa „Maniaczki historyczne” działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu za projekt pn. „Jadwiga Aurelia Kołodziejska – działaczka społeczna”. 
Pracę do konkursu wykonały: Żaneta Jasińska, Karolina Siemińska oraz przedstawicieli grupy „Mozarta” w osobach Magdalena Gapińska, Agata Strusińska pod kierunkiem p. dr hab. Grzegorza Radomskiego i Danuty Gąsiorowskiej.
 
VII. Grupa „Badacze przeszłości” działająca przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu za projekt „Tajna Organizacja Nauczycielska i jej działalność w regionie sierpeckim”.
Pracę do konkursu wykonały: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik pod kierunkiem p. Małgorzaty Gruk i Edyty Jagodzińskiej.
 
Podziękowania otrzymali:
I. Grupa: „Manam i przyjaciele” reprezentowana przez: Aleksandrę Gackowską, Natalię Kupczyk, Darię Olszanowską,  Magdalenę Donoch - uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku wraz z opiekunką grupy p. Agnieszką Siemińską oraz Aleksandrę Roszak – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku, za pracę „Jacek Skwarnecki - pustelnik” oraz „Powiat gostyniński”. 
 
II. Grupa „Pamięć” działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej za pracę „Ślady Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Iłowie”.
Pracę do konkursu wykonały: Emilia Dragan, Kinga Papierowska pod kierunkiem Wandy Dragan.
 
III. Grupa „Przyjaciele przeszłości”  oraz „Koło regionalne” działające przy Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenie Oświatowców Polskich im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Płocku, za prace „ Śladami arcybiskupa Antoniego J. Nowowiejskiego” oraz „Kościół w Bożewie - przykład gotyku mazowieckiego, gmina Mochowo, powiat sierpecki”.
Prace do konkursu wykonali: Rafał Popiołkowski, Magdalena Maciejewska pod kierunkiem Ewy Różańskiej.
 
IV. Grupa „Odkrywcy Klio” działająca przy Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Śladowie za pracę „Świadek historii – pomnik w Śladowie”
Prace do konkursu wykonali: Daniel Nosarzewski, Robert Rutkowski, Hubert Serwiński, Kamil Wilanowski pod kierunkiem p. Beatą Krupiniewicz.
 
V. Grupa „Odkrywcy Tajemnic” działająca przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym za pracę „Mikołaj Lasocki – humanista, dyplomata, mecenas”. Prace do konkursu wykonali: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik pod kierunkiem p. Bożeny Wrześniewskiej oraz Jarosława Jankowskiego. 

5. Wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom konkursu pn. „Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody”  realizowanego w ramach projektu „Ekologiczne soboty – aktywna edukacja terenowa” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Celem konkursu było: poznanie walorów mazowieckiej przyrody i ochrona jej.
Nagrody wręczali: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski. 

I kategoria – szkoły podstawowe 
 
Nagrody główne otrzymali:
• Mateusz Nadrowski - Szkoła im. Jana Pawła II w Mochowie
Tytuł zdjęcia: Krajobraz Skrwy Prawej w Choczniu
 
• Agata Znajdek - Zespół Szkół w Rybnie 
Tytuł zdjęcia: Zerkające do wody
Miejsce wykonania zdjęcia: Stare Budy
 
• Wioleta Głogoza - Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Śladowie
Tytuł zdjęcia: Niezwykły Dąb
Miejsce wykonania zdjęcia: wieś Górki
 
Wyróżnienia otrzymali:
• Karolina Szumska - Szkoła Podstawowa abp. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.
Tytuł zdjęcia: Jesion – Pomnik Przyrody 
Miejsce wykonania zdjęcia: Dobrzyków nad Wisłą
 
• Kacper Opalewski - Szkoła Podstawowa w Czermnie 
Tytuł zdjęcia: Kacza oaza
Miejsce wykonania zdjęcia: Wymyśle Polskie
 
• Dawid Krupiniewicz - Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Śladowie
Tytuł zdjęcia: Wisła
Miejsce wykonania zdjęcia: wieś Górki
 
Podziękowania otrzymali:
• Anita Nowacka - Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Śladowie.
Tytuł zdjęcia: Bajkowa chata
Miejsce wykonania zdjęcia: wieś Górki.
 
II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 
Nagrody główne otrzymali:
• Piotr Płótnicki - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Tytuł zdjęcia: Skrwa zimą
Miejsce wykonania zdjęcia: Skrwa w Babcu Piasecznym
 
• Weronika  Wilczek - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku ; klasa Id
Tytuł zdjęcia:  „Cisza i spokój na wiejskim bielskim zakątku” 
 
• Aleksandra Gackowska - III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku 
Tytuł zdjęcia:  Murzynowo – piękna wieś na Mazowszu
Miejsce wykonania zdjęcia: Murzynowo
 
Wyróżnienia otrzymali: 
• Dominika Szcześniak - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
Tytuł zdjęcia: Pierzyski dąb
Miejsce wykonania zdjęcia: Pierzyska gm Iłów
 
• Agata Leśniewska - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Tytuł zdjęcia: Pamiętając o historii
Miejsce wykonania zdjęcia: Płock – widok z molo
 
• Iwona Zaborowska - Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r w Płocku
Tytuł zdjęcia: Pożegnanie dnia nad Wisłą
 
Podziękowania otrzymali:
• Karolina Siczek - Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
Tytuł zdjęcia: Dworek w Winnicy
Miejsce wykonania zdjęcia: Winnica
 
• Maciej Kurkiewicz - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Tytuł zdjęcia: Dworek w Rościszewie  
Miejsce wykonania zdjęcia: Rościszewo
 
• Milena Majorek  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
Tytuł zdjęcia: W cieniu drzewa
Miejsce wykonania zdjęcia: Łady, gmina Iłów
 
• Anna Bogiel - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
Tytuł zdjęcia: Drzewo wspomnień
Miejsce wykonania zdjęcia: Pieczyska Iłowskie
 
 • Monika Kowalewska - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Tytuł zdjęcia: Czekając na … wiosnę
Miejsce wykonania zdjęcia: Brzeg Wisły Płock
 
• Natalia Bielska - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Tytuł zdjęcia: Znane … a jednak nie znane
Miejsce wykonania zdjęcia: Płock – przystań nad Wisłą
 
• Michał Piotrowski - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Tytuł zdjęcia: Siła natury
Miejsce wykonania zdjęcia: Płock, las otaczający osiedle Góry

6. Wręczenie statuetek laureatom konkursu pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.   
Konkurs  pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” był elementem projektu pn. Młodzieżowa Akademia Aktywności” realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w ramach programu „Działaj Lokalnie”  finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Celem konkursy było aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz lokalnych społeczności, pomocy innym. 
Nagrody wręczali: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski. 

I kategoria „Wolontariat indywidualny”
- Tomasz Szczęsny działający przy Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club został Laureatem konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. 
Osoba zgłaszająca kandydata do konkursu Monika Jarząbkowska.
 
- Paweł Żmijewski działający przy Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu i Sierpeckim Stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych i chorych na raka „Szansa na życie” został Laureatem konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. 
Osoba zgłaszająca kandydata do konkursu Anna Chmielewicz.

II kategoria „Wolontariat grupowy” 
- Grupa pn. „ MANAM” w osobach:
Aleksandra Gackowska, klasa IF i Magdalena Donoch, klasa IB – uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku 
Aleksandra Roszak, klasa ID – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku 
Natalia Żurawska, klasa Id – uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Płocku.

- Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w Płońsku został Laureatem konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. 
Osoba zgłaszająca grupę do konkursu Monika Karwowska.

- Grupa Młodzież z Ostrów działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” została Laureatem konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. 
Osoba zgłaszająca grupę do konkursu Anna Górczyńska.

- Szkolny Klub Wolontariuszy w Susku działający przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku został Laureatem konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. 
Osoba zgłaszająca grupę do konkursu Joanna Urbańska.

7. Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnikom konkursu pn. „Wisła – piękno, które trzeba chronić” realizowanego przez Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Cel konkursu: promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych Doliny Wisły. 
Nagrody wręczali: Dariusz Winiarski, Janina Kawałczewska.  

Kategoria Szkoła Podstawowa:
 
Laureaci:
- Bartosz Kuchta Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie 
- Adrianna Kornacka Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
- Kinga Oleksiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

Wyróżnienia:
- Karol Cieślik Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie 
- Artur Nowak Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku
- Daniel Dombrowski Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi.

Podziękowania: 
- Natalia Mikulska - Szkoła Podstawowa w Słupnie. 
- Małgorzata Wiśniewska - Szkoła Podstawowa w Słupnie.
- Paula Rzeszotarska - Szkoła Podstawowa w Słupnie.
- Joanna Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa w Słupnie.
- Patrycja Kuchta - Szkoła Podstawowa w Słupnie.
- Dominika Dziewulska - Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie.  
- Dominika Tomasik - Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu.
- Maja Świgońska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płocku.
- Agnieszka Bednarska Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płocku.

Kategoria Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
 
Laureaci:
- Milena Majorek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Płocku
- Julia Klaus Gimnazjum nr. 3 im. Jana Pawła II w Płocku
- Klaudia Radoszkiewicz Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Wyróżnienia:
- Aleksandra Duda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
- Aleksandra Wiśniewska Publiczne Gimnazjum w Drobinie
- Izabela Bembenista Gimnazjum nr 6 w Płocku.

Podziękowania: 
- Karolina Świerczyńska Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Iłowie.
- Magdalena Modrzejewska Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Iłowie.
- Iwona Zaborowska Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920r. w Płocku
- Maciej Tarka - Gimnazjum nr 6 w Płocku.

8.Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnikom konkursu pn. „Poznaj swoją rzekę” realizowanego przez Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Nagrody wręczali: Dariusz Winiarski, Janina Kawałczewska.  

I. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym – koordynatorzy szkolni Anna Kostrzewa, Anna Szczepaniak.
II. Gimnazjum im. P. Włodkowica w Brudzeniu Dużym – koordynator szkolny Anna Kostrzewa 
III. Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r w Płocku - koordynatorzy szkolni  Bożena Żeromska- Bogacz, Beata Kowalska, Edyta Reńska.
IV. Zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Studzieńcu - – koordynator szkolny Edyta Jagodzińska

Podczas wystąpienia Prezes Fundacji p. Iwona Marczak dokonała prezentacji publikacji pn. „My dla regionu” oraz „Spacer po Ziemi Płockiej”.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali publikację.

9. Prezentacja mapy promującej osobowości i miejsca regionu – strona www.mlodzirazem.pl – dokonał Dariusz Winiarski
  
10. Kolęda w wykonaniu uczennicy z Gimnazjum w Susku. 
 
11. Podziękowanie dla Dyrekcji Muzeum i uczestników warsztatów. Prezentacja filmu „Boże Narodzenie w Muzeum Wsi Mazowieckiej”
 
12. Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 
 
Galeria zdjęć: