WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dbamy o przyrodę na mazowszu

Dbamy o przyrodę na Mazowszu – konkursy ekologiczne
Umowa dotacji  nr  0202/13/EE/D z dnia 19/06/2013
Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

Cel zadania - przeprowadzenie 5 konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu woj. mazowieckiego dotyczących:

  • szerzenia wśród młodzieży wiedzy o gospodarce odpadami, recyklingu, ochrony klimatu i skutkami globalnego ocieplenia,
  • upowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody, środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarki,
  • prezentacji fotografii i zachęcenia uczniów do rozwijania zainteresowań  fotografii przyrodniczej,
  • zainteresowania uczestników konkursu fascynującym i tajemniczym światem owadów,
  • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
  • włączania dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w pracach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

Odbiorcy: dzieci z przedszkoli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie I - Cykl 4 konkursów pod hasłem „Elektroodpady - proste zasady”

28 kwietnia 2013 r (w trakcie trwania Powiatowego Dnia Ziemi).

Miejsce: Słubice
Zakres tematyczny konkursów: gospodarka odpadami, recykling, ochrona klimatu i skutki globalnego ocieplenia.
Nagrody w konkursie: koszulki  z logo WFOŚiGW i hasłem „Elektroodpady - proste zasady”.

Konkurs I - „Na tropie elektrośmieci” - konkurs na plakat.
Ogłoszenie konkursu: 1 kwietnia 2013 r.
Finał: wybór laureatów nastąpi w dniu 28 kwietnia 2013 podczas obchodów Powiatowego Dnia Ziemi.

Konkurs II - Konkurs na komiks dotyczący zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Konkurs III - Konkurs plastyczny pn. „Śmieciostwór”. 
Z odpadów typu: reklamówki, butelki plastikowe, kartony, kartki, puszki, i innych opakowań  dzieci mają za zadanie wykonać postać „śmieciostwora”.

Konkurs IV - Konkurs wiedzy pn. "Dobra energia dla wszystkich". 
Nagrody: koszulki  z logo WFOŚiGW i hasłem „Dobra energia dla wszystkich". 
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzież i dorośli  aktywnie uczestnicząca w obchodach Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: przedszkola i szkoła podstawowa, II kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Realizacja:

W dniu 21 kwietnia 2013r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w celu rozstrzygnięcia konkursów ekologicznych pod hasłem  „Elektroodpady – proste zasady” realizowanych w ramach projektu pn. „Dbamy o przyrodę na Mazowszu – konkursy ekologiczne”. Komisja nadzorowała przebieg konkursów ekologicznych. W ramach konkursu wyłoniono 200 laureatów, przekazując im nagrody w postaci koszulek z logo WFOŚiGW i hasłem „Elektroodpady - proste zasady”.

Galeria zdjęć:

 

 

 

  

Zadanie II - Konkurs fotograficzny pn.Fascynujący świat owadów”

Szczegółowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego (dwie kategorie wiekowe).
Planowana liczba prac/uczestników: 100
Liczba nagród: 12
Liczba wyróżnień: 6
Proponowane nagrody: (sprzęt RTV).

Terminy:
-  01/04/ 2013r. - ogłoszenie regulaminu konkursu
-  30/09/2013r. - dostarczenie prac konkursowych,
-  10/10/ 2013r. - obrady Jury,
-  30/10/2013r. - rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.

Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiające owady oraz ich krótki opis (nazwa, charakterystyka, miejsce wykonania zdjęcia).

Odkrycie przez fotografię ich nowego, fascynującego oblicza i dostrzeżenie w nich odrobiny niezwykłego uroku. Poznanie świata i miejsc życia owadów na terenie Ziemi Mazowieckiej.

Nagrody:

1. Jury wybierze 6 najlepszych prac w każdej grupie wiekowej (szkoły podstawowe – I kategoria, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – II kategoria) przyznając I, II , III miejsce oraz 3 wyróżnienia - w każdej kategorii – łącznie 12 nagród i 6 wyróżnień.

2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W dniu 21 października 2013r. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” dokonała oceny prac  przekazanych do konkursu fotograficznego pn. „Fascynujący świat owadów”. Ocenie poddano łącznie 312 prac konkursowych nadesłanych przez 104 uczestników konkursu. Zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania oraz z godności z tematyka konkursu. Komisja dokonała oceny prac konkursowych przyznając łącznie 18 nagród – 12 nagród głównych i 6 wyróżnień.

I kategoria - szkoły podstawowe

Laureaci

1. Orlando Fryderyk Fioravanti - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach
2. Franciszek Igor Rybarczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach
3. Wiktor Woliński - Szkoła Podstawowa w Świniarach
4. Bartłomiej Woliński - Szkoła Podstawowa w Świniarach
5. Maciej Bohdan - Szkoła podstawowa w Smardzewie
6. Maciej Zieliński - Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.

Wyróżnieni

1. Paulina Wrześniewska - Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Brudzeniu Dużym
2. Marta Piotrowska - Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
3. Alicja Kaniewska - Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Brudzeniu Dużym.

II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Laureaci

1. Kamil Kucharski - Zespół Szkół Nr 5 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
2. Aleksandra Ostrowska - Liceum Ogólnokształcące  im. mjr H. Sucharskiego w Sierpcu
3. Dorota Gackowska - V Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
4. Michał Bazela - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gostyninie
5. Antoni Igor Korajczyk - Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie 
6. Wiktoria Myślińska - Gimnazjum Nr 2 z oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

Wyróżnieni

1. Paulina Okraszewska - Liceum Ogólnokształcące  im. mjr H. Sucharskiego w Sierpcu
2. Ola Gajewska - Zespół Szkół Nr 5 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
3. Magda Pielaszewska - V Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DBAMY O PRZYRODĘ NA MAZOWSZU - KONKURSY EKOLOGICZNE 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł