WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dzień dla Społeczności 2014
Dzień dla Społeczności (Community Day) w dniu 7 maja 2014r.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała w dniu 7 maja 2014 roku akcję wolontarystyczną.

Partnerami projektu oraz uczestnikami akcji byli wolontariusze - pracownicy płockiej fabryki Levi Strauss Poland w Płocku, wolontariusze Fundacji „Młodzi Razem”, Nadleśnictwo Płock, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
 
Celem naszych działań było propagowanie idei wolontariatu pracowniczego a przede wszystkim wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Regionu Płockiego, poprzez:
- Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO,
- Sprzątanie terenów bulwarów i plaży nad Wisłą,
- Sprzątanie terenów leśnych: Lasy na terenie Leśnictwa Brwilno, Lasy na terenie Leśnictw Miszewo i Podgórze,

Łącznie w akcji wzięło udział około 400 osób.
 
Misją programu jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w społeczności lokalne, do budowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań wolontarystycznych na rzecz organizacji społecznych oraz środowiska lokalnego.
 
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz regionu Płockiego.