WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


FIO-Mazowsze Lokalnie

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My ogłosiła wyniki konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz samopomocowych, w którym będzie można starać się o dotację do 5 000 zł na lokalne działania lub rozwój organizacji.

Młoda organizacja pozarządowa  to organizacja, która została wpisana do KRS lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

Celem programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczności lokalne w działania na rzecz dobra wspólnego. Mikrodotacje, wysokości do 5 000 zł mają być wsparciem dla mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W latach 2014 - 2016 przeznaczonych na ten cel będzie ponad 2 100 000 zł !!!

Uruchomiony programu mikrodotacji, ma na celu wsparcie podmiotów, które są najbliżej lokalnych społeczności i ich problemów, tak aby pieniądze w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej a także do rozwoju samych organizacji.

Aby precyzyjnie dotrzeć do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie całego województwa mazowieckiego, powołana została  instytucja  Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie.

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".

Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
– ocena merytoryczna wniosków,
– udział w ewaluacji Programu.


 

Wyniki konkursu na stronie:
www.mazowszelokalnie.pl oraz na www.facebook.com/mazowszelokalnie. 

 


 

->  Regulamin konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie w roku 2014

->  Poradnik dla Wnioskodawców  


Codziennie od 28 lipca do 8 sierpnia 2014r. od pn. do pt. pomagaliśmy w wypełnieniu wniosku.

Porady udzielaliśmy przez kontakt telefoniczny 242683774,
email
,
lub osobiscie w  biurze Fundacji po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym


Kontakt:
Dariusz Winiarski (tel. 242683774, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock)