WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


FIO-Mazowsze Lokalnie_2

Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.

Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca 2015r., kolejny, na rozwój organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Operatorzy planują przyznać około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. – W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami. – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Decydując się na wsparcie (nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe – dodaje.

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych

Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – rozwój organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, a w ramach ścieżki inicjatywy oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

– Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych – mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. – Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać – dodaje. Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed komisją konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoje zakorzenienie lokalne. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Młode organizacje aplikujące o środki na swój rozwój będą z kolei musiały przedstawić skrócony plan własnego rozwoju, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. Stowarzyszenia i fundacje w tym przypadku nie będą stawały już przed komisją.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

INICJATYWY ODDOLNE
Nabór fiszekod 16 do 30 marca 2015 roku
Wyniki pierwszego etapu oceny 10 kwietnia 2015 roku
Umawianie terminów spotkań z komisją konkursową i przesyłanie budżetówod 11 do 20 kwietnia 2015 roku
Spotkania komisji w terenie22 kwietnia – 6 maja 2015 roku
Radom22 kwietnia 2015 roku
Siedlce24 kwietnia 2015 roku
Ostrołęka27 kwietnia 2015 roku
Płock29 kwietnia 2015 roku
Warszawa5 maja 2015 roku
Warszawa[1]6 maja 2015 roku
Wyniki konkursu8 maja 2015 roku

Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy
(w terenie)

od 9 do 31 maja 2015 roku

[1] Wnioskodawcy spoza Warszawy, którzy nie mogli zgłosić się w proponowanych terminach 

ROZWÓJ ORGANIZACJI
Nabór fiszekod 13 kwietnia do 4 maja 2015 roku
Wyniki konkursu31 maja 2015 roku
Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy od 1 do 15 czerwca 2015 rok

Aby precyzyjnie dotrzeć do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie całego województwa mazowieckiego, powołana została  instytucja  Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie.

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".

Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
– udział w ewaluacji Programu.

 Informacje na stronie:

http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania oraz na www.facebook.com/mazowszelokalnie. 


Codziennie od 9 marca 2015r. od pn. do pt. pomagamy w wypełnieniu wniosku.

 

Porady udzielamy przez kontakt telefoniczny 242683774, 
email ,
lub osobiscie w  biurze Fundacji po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

 


Kontakt:
Dariusz Winiarski (tel. 242683774, ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock)