STRONA GŁÓWNA
sobota, 18 sierpnia 2018

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


FIO-Mazowsze Lokalnie_2016

Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2016

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do trzeciego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.

Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 5 lutego 2016r., kolejny, na rozwój organizacji startuje 7 marca br.

Inicjatywy Oddolne
Wnioski przyjmowane są w terminie 5 lutego 2016r. – 26 lutego 2016r. do godz. 15:00, wyłącznie poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Projekty mogą trwać max. 5 miesięcy w okresie od 15 kwietnia – 30 września 2016r.
Maksymalna wartość dotacji to 5 000zł.
Ocena dokonana zostanie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.
Fiszkę (wniosek), kartę oceny fiszki oraz kartę oceny prezentacji, znajdziecie – tutaj

Rozwój organizacji
Wnioski przyjmowane są w terminie 7 marca – 28 marca 2016r. do godz. 15:00 wyłącznie poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Projekty mogą trwać max. 4 miesiące w okresie od 15 kwietnia – 30 września 2016r.
Maksymalna wartość dotacji to 5 000zł.
Ocena dokonana zostanie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.
Fiszkę (wniosek), kartę oceny fiszki oraz kartę oceny prezentacji, znajdziecie – tutaj


FIO Mazowsze Lokalnie
jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Od 5 – 26 lutego 2016r. będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00zł – 5 000,00zł.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty obejmujące działania skierowane na nowe działania dla grupy.
Nowością tegorocznego konkursu jest wydzielenie osobnej ścieżki dla grup samopomocowych, które we wcześniejszych latach trudno było oceniać w kategorii inicjatyw oddolnych, skierowanych na dobro wspólne różnorodnych środowisk mieszkańców. Działanie grupy samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio ich członków albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą takie projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

Wnioski oceniane będą dwustopniowo:
I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl.
II etap – dla tych którzy uzyskają najwyższe noty z I etapu – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z sześciu miast: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.

- na ścieżkę „rozwój organizacji”: zostanie uruchomiony 7 marca 2016r.

W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w trzeciej już edycji konkursu „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Poniżej harmonogram Konkursu 2016:

INICJATYWY ODDOLNE i WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH
Nabór fiszek - od 5 do 26 lutego 2016r.
Wyniki pierwszego etapu oceny   -  14 marca 2016r.
Umawianie terminów spotkań z komisją konkursową i przesyłanie budżetów  -  od 14 do 24 marca 2016r.
Spotkania komisji w terenie  -  30 marca – 12 kwietnia 2016r.
Wyniki konkursu  -  15 kwietnia 2016r.
Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy  -  od 15 kwietnia 2016r.
Realizacja projektów  -   od 15 kwietnia do 30 września 2016r.

ROZWÓJ ORGANIZACJI
Nabór fiszek  -  od 7 do 28 marca 2016r.
Wyniki konkursu  -  22 kwietnia 2016r.
Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy  -  od 25 kwietnia do 16 maja 2016r.


Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".

Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
– udział w ewaluacji Programu.

 Informacje na stronie:

http://mazowszelokalnie.pl oraz na www.facebook.com/mazowszelokalnie. 


Codziennie od 5 lutego 2016r. od pn. do pt. pomagamy w wypełnieniu wniosku.

Porady udzielamy przez kontakt telefoniczny 242683774,
email
,

lub osobiście w  biurze Fundacji po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Kontakt:
Dariusz Winiarski (tel. 242683774, ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock)

 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.