WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Działaj lokalnie IX 2016

 

  „DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016”

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach programu DL prowadzony jest konkurs grantowy oraz wsparcie struktury organizacyjnej oraz kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów działających na terenie powiatu płockiego w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi oraz ułatwianie współpracy przy realizacji zadań o charakterze dobra wspólnego i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz lokalnymi partnerami.

W 2016r po raz pierwszy realizowaliśmy program Działaj Lokalnie w partnerstwie trójsektorowym, tj. ODL-Fundacja Młodzi Razem, Powiat Płocki oraz podmiot gospodarczy – Levi Strauss w Płocku.

MŁODZI RAZEM    

--> Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie IX - 2016" - czytaj

---> Informacje o realizowanych projektach - czytaj ...

Podpisanie umów Działaj lokalnie IX - 2016 odbyło się w dniu 06 czerwca 2016r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Płocku.

Serdecznie Gratulujemy

 
 
 
DOFINANSOWANE PROJEKTY

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa w Małej Wsi
"Zdrowo, grilowo - plenerowe spotkania w gminie Mała Wieś"

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
 "Wolontariat pracowniczy w Gminie Bodzanów na rzecz RODZINY"

Nieformalna Grupa Zróbmy To...
- Szkoła Podstawowa Im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie

"Urządzimy sobie święta"

Grupa Nieformalna Cieślanie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach

"Sztuka zamknięta w lesie - amfiteatr nad stawem"

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
"Stąd pochodzę, tu mieszkam - tożsamość dziejowa
i kulturowa mojej okolicy w obiektywie"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza"
"OZE - od pomysłu do realizacji" - Gmina Gąbin
 
GLKS "POLONIA" Radzanowo
"Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie"

44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" z Blichowa
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie

"II Harcerski Festiwal Filmów o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 2016"

Grupa Nieformalna - Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 
  
"Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia"

Stowarzyszenie Nasze Lipianki   
"Cudze chwalicie, swoje jest piękne"


Stowarzyszenie LKS "Wisła" w Nowym Duninowie
"Aktywne letnie weekendy"


Zespół Ludowy Grzybowianki
- Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach 
  
"A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego"

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych " Pomóżmy Sobie Wspólnie"
"3 X K czyli Klub Kobiet Kreatywnych gminy Stara Biała"


Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie  
 
"Zdrowie Nastolatka"

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu   
"Świetlica Nasz Wspólny Dom"
 
Grupa Nieformalna Rodzice dzieciom
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"  
 

"Roztańczone dzieciaki" - Gmina Mała Wieś
 
Klub Historyczno - Rowerowy (Klub Hi - Ro)
- Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi 
  

"Matura z roweru" – aktywizacja społeczności gminy Mała Wieś poprzez turystykę i rekreację rowerową

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej
"Krok Do Przodu" w Goślicach

"Lepszy Start" - Zajęcia Wyrównujące Szanse Edukacyjne
 
Grupa Nieformalna Taneczny Wyszogród
-  Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie   

"Roztańczony Wyszogród"

 


Wyniki Programu Działaj Lokalnie IX - 2016 -> czytaj ....   


Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX - 2016”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

LINK DO GENERATORA  

system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2016r.

---> Regulamin Programu - pobierz pdf

---> Najczęściej zadawane pytania - czytaj pdf

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Działania w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r.

Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków.
„Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (...) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować.
Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze

i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie.
To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” …


W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 mc).
Natomiast wysoko oceniane będą projekty,
które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją.
Składane do konkursu projekty
mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski
tel./fax 24 268 37 74
e-mail:


www.dzialajlokalnie.pl 

 

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce