WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Wolontariat Pracowniczy 2016
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zorganizowała akcję Wolontariatu pracowniczego - Community Day w dniu 4 maja 2016 roku.

Akcja organizowana była na terenie Płocka i Powiatu Płockiego.
Partnerami tegorocznej akcji byli:
· Powiat Płocki,
· Gmina Miasto Płock - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
· Nadleśnictwo Łąck
· Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
· Gmina Łąck

Zaangażowanie partnerów jest niezbędne w celu efektywnego przeprowadzenia działań. Współpracując podzielamy cele, zasoby (adekwatnie do możliwości), odpowiedzialność i ryzyko związane z realizacją działania. A poprzez wspólne działania budujemy to, czego nie osiągnęliby działając w pojedynkę.

W tym roku prowadziliśmy działania w następujących miejscach:
1.  Nadleśnictwo Łąck - sprzątanie terenów leśnych oraz wokół Jezior Górskiego i   Łąckiego.
Lasy są niezwykle bogate w faunę i florę. Znajdziecie to można wiele różnorodnych siedlisk przyrodniczych zasiedlonych ogromną liczbą gatunków roślin.
Lasy Nadleśnictwa Łąck są lasami uwielbianymi przez okolicznych mieszkańców, turystów.
Niestety nie wszyscy korzystający z uroków okolicznych lasów zostawiają po sobie porządek, dlatego jest potrzeba wsparcia w postaci sprzątania.
2.  Zielona Szkoła-Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sendeniu - prace remontowe i porządkowe na terenie szkoły.
3. Działania na terenie Łącka - prace porządkowe, naprawcze na terenie placówek oświatowych oraz na terenach zielonych.
4. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie - prace porządkowe, naprawcze na terenie placówki
5. Dom Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym - prace porządkowe, naprawcze na terenie placówki.
6. Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO.
• pielenie, prace porządkowe, grabienie śmieci,
• prace porządkowe przy stawie w dolnej części Ogrodu Zoologicznego.
7. Sprzątanie terenów bulwarów i plaży nad Wisłą.
 
Galeria zdjęć: