WITAMY
poniedziałek, 17 stycznia 2022

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Jak chronić i pomagać jeżom - konkurs
Laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym „Jak chronić i pomagać jeżom”
 
Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym:
Laureaci:
1. Natalia Ambrożak - Samorządowe Przedszkole w Łącku
Opiekun: Jolanta Domagalska
2. Sylwia Szmyt - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ostrowach
3. Amelia Piwowarczyk - Samorządowe Przedszkole w Łącku
Opiekun: Anna Szczech
 
Wyróżnieni:
1. Julia Woja - Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
Opiekun: Agnieszka Krysiak
2. Maja Mielczarek - Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
Opiekun: Agnieszka Krysiak
3. Fabian Gołębiowski - Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
Opiekun: Agnieszka Krysiak

Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe):
Laureaci:
1. Kacper Szałecki - Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Opiekun: Grażyna Świdniak
2. Bartłomiej Boszko - Szkoła Podstawowa w Cieślach
Opiekun: Dorota Bąbała
3. Małgorzata Jankowska - Szkoła Podstawowa w Rogozinie

Wyróżnieni:
1. Oliwia Kalińska - Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
Opiekun: K. Piegat
2. Jakub Dymek - Szkoła Podstawowa w Cieślach
Opiekun: Dorota Bąbuła
3. Natalia Dworakowska - Szkoła Podstawowa w Rogozinie
Opiekun: Marlena Kącicka
 
Konkurs plastyczny współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ogłasza Konkurs plastyczny na plakat pn. „Jak chronić i pomagać jeżom”.

Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu gmin powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego.

Termin dostarczenia prac upływa 10 czerwca 2016r.

ul. 1 Maja 7B-C, 09-402 Płock
telefon do kontaktu 24 268 37 74
e-mail:


Cele Konkursu:
Podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży.

Grupy docelowe:
 - dzieci w wieku przedszkolnym,
 - dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe)

 Przedmiot konkursu:
- prace plastyczne w dowolnym formacie i technice nt. „Jak chronić i pomagać jeżom”,

Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach:
Kategorie wiekowe:
 - dzieci w wieku przedszkolnym – (3 nagrody główne i 3 wyróżnienia)
 - dzieci ze szkół podstawowych – (3 nagrody główne i 3 wyróżnienia)
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2016r.

Wszyscy nauczyciele - opiekunowie młodych artystów otrzymają Dyplomy przyznane przez Organizatorów.

Dodatkowo komisja wśród nagrodzonych prac konkursowych wyłoni pracę, z której powstanie plakat promujący projekt.

Konkurs plastyczny współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego