STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 25 czerwca 2018

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12400,00 zł

W ramach zadania Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zaangażowała do projektu – 1227 osób tj.:  dzieci i młodzież szkolną i przedszkolną, nauczycieli, edukatorów, ogół społeczeństwa z terenu miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego.

Zakres wykonanych prac:

1. Materiały dydaktyczne - scenariusze warsztatów terenowych i stacjonarnych pn. „Jeżowe ABC” (opracowanie i druk)
Nakład: 500 szt.
Materiały przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i edukatorów uczestniczących w zadaniu zawierają m.in. scenariusze warsztatów stacjonarnych i terenowych dla różnych poziomów edukacji. Zawiera podstawowe informacje na temat jeży, wskazówki kiedy i jak pomagać jeżom.

Do pobrania i przeczytania:2. Warsztaty edukacyjne pn. „Jeżowe warsztaty”

Termin: 4/04/2017r – 20/06/2017r
Liczba warsztatów: 50
Liczba uczestników: 1075 osób (planowano 1000).
Liczba  podmiotów do których kierowane było przedsięwzięcie – 25 tj. szkoły i przedszkola.
Zakres tematyczny warsztatów: podstawy prawne, gatunki jeży, strefy występowania, ochrona ścisła, zagrożenia jeży, życie jeży,  zachowania latem i zimą, co zrobić w przypadku napotkania jeża.
Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dostosowane do grupy odbiorców.

     

   

     

    

       

3. Warsztaty terenowe podczas imprez plenerowych pn. „Jeżowe ABC"
Termin i miejsce: kwiecień – czerwiec 2017r.
Miejsce:
21 maja 2017 r - Słubice - w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Ziemi – dla społeczności Mazowsza – 3  warsztaty;
3 czerwca 2017r - Radzanowo – podczas gminnego Dnia Dziecka – 3  warsztaty;
14 czerwca 2017r - Płock - podczas Dnia Ziemi, Dni Wisły na bulwarach nad Wisłą w Płocku  – dla społeczności lokalnej miasta Płocka  – 3  warsztaty.
Liczba uczestników: 152 osoby.
Zakres tematyczny: „Mieszkańcy lasu – jeż”, „4 pory roku w życiu jeży”, „Dlaczego jeże są pod ochroną?”, „Kolczasty jeżyk – zajęcia plastyczne”.

    

    

   

   

      

Osiągnięty w momencie zakończenia zadania efekt ekologiczny:
Efekt ekologiczny polegający na przekazaniu wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz do podwyższenia świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży został osiągnięty poprzez:
- zaangażowanie 1227 uczestników warsztatów,
- 500 sztuk materiałów dydaktycznych - scenariuszy warsztatów terenowych i stacjonarnych,
- przeprowadzenie 86 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
- zaangażowanie 25 podmiotów - szkół i przedszkoli.


Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12400,00 zł


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.