WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej - etap I

 

LOKALIZACJA ZADANIA:
gminy: Radzanowo, Bodzanów, Drobin, Mała Wieś, Bielsk, Łąck, Słubice - powiat płocki, województwo mazowieckie - na otwartych terenach zielonych.

Realizacja zadania polegała na utworzeniu 10 stref nektarodajnych na terenie 10 placówek oświatowych.

Poniżej wykaz miejsc:
1. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.
2. Zespół Szkół w Radzanowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
4. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.
5. Zespół Szkół w Drobinie.
6. Szkoła Podstawowa w Podgórzu.
7. Szkoła Podstawowa w Zagrobie.
8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie
9. Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku -SSM- ZS w Sendeniu.
10. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie.


Każda strefa nektarojada składa się z 1 hotelu  dla owadów zapylających, 4 drzew nektarodajnych (lipa) oraz 100 krzewów np. rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca.

Łącznie tworząc 10 stref nektarodajnych na terenie 10 placówek wykonanych i zakupionych zostało:
- 10 hoteli dla owadów zapylających, azylu dla błonkówek tj. trzmieli i dzikich gatunków pszczół (konstrukcja z drewna, gliny i słomy);
- 40 drzew nektarodajnych np. lipa; - 4 drzewa x 10 placówek;
- 1000 krzewów nektarodajnych np. rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca - 100 krzewów x 10 placówek.

Szczegółowy opis:
Opis 1 strefy nektarodajnej: kwadrat 5m x 5m, 4 lipy sadzone po rogach, 100 krzewów w kwadracie oraz 1 hotel usytuowany po środku strefy.
Obszar 1 strefy nektarodajnej 5m x 5m = 25 m2  x 10 stref = 250 m2

Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu zwiększenie liczebności populacji trzmieli i dzikich pszczół (murarki ogrodowe) poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych.

Liczebność populacji różnych gatunków pszczół ulegają ciągłemu zmniejszaniu.
Przyczyną są głównie zmiany w agrokulturze. Odejście od tradycyjnego rolnictwa, bogatego w gatunki roślin uprawnych i chwastów, na rzecz wielkoobszarowych monokultur, stosowanie chemicznych środków roślino- i owadobójczych powoduje niszczenie środowiska życia pszczół, ich bazy pokarmowej, a także samych owadów. A warto pamiętać, że pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.
Negatywny wpływ ma również zanik siedlisk wykorzystywanych przez owady, jak skarpy, miedze, śródpolne zakrzaczenia i zadrzewienia. Zanik tradycyjnego budownictwa domów i budynków gospodarczych, z wykorzystaniem drewna i gliny, posiadających dachy ze strzechy pozbawiło wiele gatunków miejsc odbywania rozrodu.

W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji dzikich pszczół i trzmieli poprzez stworzenie bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków owadów.

Wskaźniki efektu:
- Liczba gniazd, podestów nowych lub poddanych renowacji - 10 hoteli dla owadów zapylających, azylu dla błonkówek tj. trzmieli i dzikich gatunków pszczół - 10 szt.
- Liczba zakupionych sadzonek (40 drzew i 1000 krzewów - miododajnych) - 1040 szt.

   

      

    

     

     

      

   

    

   

    

     

 

Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej - etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52676,00 zł