WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Konkurs "Bohaterowie niepodległej"

Laureaci Konkursu pn. „Bohaterowie Niepodległej”

I kategoria
1. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie za pracę „Czesław Hińc (1899 - 1940)” wykonaną przez grupę uczniów szkoły pod kierunkiem Robert Majewski i Kamila Zielińska.

2. Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach za pracę „Wywiad z Zofią Mijakowską - Kobietą, która przeżyła 100 lat niepodległości” wykonaną przez uczennice szkoły: Maję Pych, Klaudię Piecką, Magdalenę Cichosz, Zofię Durmaj i Wiktorię Malejko pod kierunkiem Magdaleny Durmaj i Ewy Makowskiej.

3. Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi za pracę „Siedmiu Wspaniałych - bohaterowie niepodległości z okolic Małej Wsi” wykonaną przez uczniów szkoły: Barbarę Filińską, Jaśminę Grzelak, Zuzannę Kamińską, Natalię Kopczyńską i Karola Serwińskiego pod kierunkiem Andrzeja Jeznacha.

II kategoria
1. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku za pracę „Płocczanki dla Niepodległej” wykonaną przez uczniów szkoły: Kamila Dółkowskiego, Aleksandrę Kalinowską, Sylwestra Mierzejewskiego, Julię Mikucką, Sandrę Osińską, Joannę Załęską i Oliwię Żaglewską pod kierunkiem Elżbiety Kaźmierskiej.

2. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo” wykonaną przez Drużynę Starszoharcerską „Wędrowne Ptaki”: Karolinę Sepiołę, Dorotę Wolińską, Jagodę Przedpełską, Aleksandrę Rutkowską, Julię Bigos, Oliwię Wołosz, Dominikę Padzik, Martę Organiak, Kingę Sepiołę, Olgę Florczak i Macieja Bohdana pod kierunkiem Jolanta Sochacka.

3. Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku za pracę „Płoccy działacze Solidarności” wykonaną przez uczniów gimnazjum: Magdalenę Graczyk, Zuzannę Bartosiak, Marię Dorobek, Michalinę Jarocką i Mateusza Hawryś pod kierunkiem Katarzyny Strożek - Ziółkowskiej.

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali:


I kategoria

1. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „Chwała Bohaterom! Wszystkim Mieszkańcom Gminy Radzanowo - niewinnym ofiarom wojny, przemocy i prześladowań, którzy zginęły podczas działań wojennych w obronie Polski ” wykonaną przez grupę uczniów szkoły pod kierunkiem Jolanty Sochackiej.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego za pracę „Niezłomni w drodze do Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski” wykonaną przez grupę „Stokrotki": Julię Bednarską, Oliwię Fabiniak, Patrycję Janiak, Aleksandrę Januszewską, Zofię Kawecką, Antoninę Kujawę, Joannę Orzechowską, Andżelikę Oziemblewską, Annę Piecką, Maję Podgórską, Nikolę Rześną, Michalinę Stobnicką i Wiktorię Wołek pod kierunkiem Zofii Wawrzyńczak i Małgorzaty Tomali.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku za pracę „Antoni Gradowski - symbol udziału harcerzy w obronie Płocka” wykonaną przez grupę uczniów szkoły pod kierunkiem Joanny Winiarskiej.

4. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym za pracę „Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc” wykonaną przez grupę „Mali Historycy”: Amelię Marlęgę, Weronikę Sosnowską, Jakuba Piórkowskiego, Piotra Piórkowskiego, Kingę Rososińską, Gabrielę Milewską pod kierunkiem Anity Marlęgi i Małgorzaty Korpolińskiej.

5. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie za pracę pn. „Śladami przeszłości - Warszawa utraconego dzieciństwa - wspomnienia” wykonaną przez grupę uczniów szkoły pod kierunkiem Kamili Zielińskiej.

II kategoria

1. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym za pracę „Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy” wykonaną przez uczennice szkoły: Katarzynę Błażejewską, Weronikę Kisielewską i Sylwię Sawicką pod kierunkiem Małgorzaty Korpolińskiej i Anity Marlęgi.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku za pracę „Bohater Płocka - Tadeusz Zygmunt Jeziorowski” wykonaną przez grupę uczniów szkoły pod kierunkiem Joanny Winiarskiej.

3. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „W hołdzie Druhom Strażakom Ziemi Płockiej” wykonaną przez druhny i druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzanowie pod kierunkiem Moniki Ulickiej i Pawła Gackowskiego.

4. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie - Filia w Rębowie za pracę „Rębowianie dla Niepodległej” wykonaną przez Katarzynę Madany pod kierunkiem Małgorzaty Madany.

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 7 grudnia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Płocku.


Konkurs skierowany był do szkół oraz grup młodzieżowych działających przy domach kultury, bibliotekach z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Celem głównym konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

Przedmiotem konkursu
było zebranie przez dzieci i młodzież informacji o losach osób lub wydarzeniach, którzy/które przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania materiału/opracowania (wymagana forma cyfrowa pracy) na podstawie dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, itp. przedstawionych w formie opisowej przedstawiającej sylwetkę osób/osoby lub wydarzenia. Dodatkowo każde opracowanie powinno zawierać: prezentację multimedialną lub film krótkometrażowy, lub vlog filmowy bądź też plakat, folder lub zdjęcia.

Prace w dwóch kategoriach wiekowych - konkurs zespołowy:
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I - VI,
II kategoria - uczniowie szkół podst. klas VII - VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostały umieszczone w publikacji pn. "Bohaterowie niepodległej".

Warunkiem koniecznym było wypromowanie przez dzieci i młodzież wyników swojej pracy wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez zorganizowanie akademii, spotkania ze świadkiem historii, przedstawienia itp.

TERMINY:

Do 10 września 2018r. - przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie - załącznik nr 1,
Do 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  24 268 37 74
lub wysyłając pytania na adres e-mail

Osoba do kontaktu:
Dariusz Winiarski

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego