STRONA GŁÓWNA
wtorek, 17 lipca 2018

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Konkurs "Bohaterowie niepodległej"

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" zaprasza do udziału w Konkursie "BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do szkół z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Celem głównym konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

Przedmiotem konkursu
jest zebranie przez dzieci i młodzież informacji o losach osób lub wydarzeniach, którzy/które przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania materiału/opracowania (wymagana forma cyfrowa pracy) na podstawie dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, itp. przedstawionych w formie opisowej przedstawiającej sylwetkę osób/osoby lub wydarzenia. Dodatkowo każde opracowanie powinno zawierać: prezentację multimedialną lub film krótkometrażowy, lub vlog filmowy bądź też plakat, folder lub zdjęcia.

Prace w dwóch kategoriach wiekowych - konkurs zespołowy:
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I - VI,
II kategoria - uczniowie szkół podst. klas VII - VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną umieszczone w publikacji pn. "Bohaterowie niepodległej".

Warunkiem koniecznym będzie wypromowanie przez dzieci i młodzież wyników swojej pracy wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez zorganizowanie akademii, spotkania ze świadkiem historii, przedstawienia itp.

TERMINY:

Do 31 maja 2018r.
- przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie - załącznik nr 1,
1 czerwca - 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Załącznik nr 1 Zgłoszenie udziału - pobierz ...

Załącznik nr 2 Karta uczestnictwa - pobierz ...

Załącznik nr 3 Oświadczenie - pobierz ...

Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  24 268 37 74
lub wysyłając pytania na adres e-mail

Osoba do kontaktu:
Dariusz Winiarski

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.