STRONA GŁÓWNA
niedziela, 21 października 2018

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Bohaterowie niepodległej

Cel projektu:
Zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

Działania:
1. Konkurs "Bohaterowie niepodległej"
- czytaj ...

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu - pobierz ...

TERMINY:
Do 10 września 2018r. - przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie - załącznik nr 1,
Do 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

Uczestnicy: 
dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płock (uczniowie  szkół lub działający przy ośrodkach kultury). 

Zadaniem każdej zgłoszonej grupy będzie
zebranie informacji o losach osób oraz wydarzeniach, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski. Następnie przygotują materiał/opracowanie na podstawie dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, itp. Wyniki poszukiwań będą przedstawione w formie opisowej przedstawiającej sylwetkę osób lub wydarzeń. Dodatkowo każde opracowanie będzie zawierać: prezentację multimedialną lub film krótkometrażowy, lub vlog filmowy bądź też plakat czy folder. Warunkiem koniecznym będzie wypromowanie wśród społeczności szkolnej ub lokalnej wyników swojej pracy poprzez zorganizowanie akademii, spotkania ze świadkiem historii, przedstawienia itp.).  Grupy przekażą prace konkursowe do biura Funduszu. Proponowane kategorie nadsyłania prac: film, prezentacja multimedialna, folder, ulotka, krótka informacja - np. plakat. Najciekawsze opracowania zostaną nagrodzone.  Nagrody  będą przyznawane dla szkół.

2. Publikacja pn. „Bohaterowie niepodległej”
Publikacja będzie podsumowaniem projektu. Będzie zawierała informacje o projekcie: nazwę, cel, rezultaty i informację o finansującym.
W publikacji będzie zawartych 15 historii  upamiętniających ludzi oraz wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości, szczególnie w aspekcie historii, pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.


3. Prezentacje 15 inicjatyw przez grupy młodzieżowe
Wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, mające na celu promowanie dziedzictwa, patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, realizowane  podczas szkolnych uroczystości np. akademie, apele, festyny,  lokalne uroczystości, happeningi itp. skierowane do społeczności lokalnej. Będą to żywe lekcje historii, szczególnie w aspekcie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.


4. "Bohaterowie niepodległej”  - spotkanie sumujące projekt
W trakcie uroczystego podsumowania projektu najefektywniejszym zespołom zostaną wręczone nagrody, a wszystkie zespoły otrzymają nagrody pocieszenia i dyplomy.
W uroczystym podsumowaniu będą uczestniczyć wszystkie osoby zaangażowane w projekt, lokalne władze - przedstawiciele samorządów, media.

Program:
1. Powitanie
2. Przedstawienie informacji o projekcie, jego celach i działaniach.
3. Prezentacja publikacji.
4. Prezentacja lokalnych bohaterów i wydarzeń prezentowanych przez wybrane grupy inicjatywne.
5. Wręczenie nagród oraz dyplomów.


Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego