WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Festyn w Wyszogrodzie

3.10.2018r.

W sobotę 29 września 2018 roku w Wyszogrodzie podczas Festynu pn. „Różnorodność biologiczna to życie” zorganizowanego dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów odbył się konkurs piosenki ekologicznej „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego.

Konkurs organizowany był w następujących kategoriach:
1. konkurs indywidualny – 3 kategorie wiekowe tj.
I kategoria – przedszkole i klasy I-III
II kategoria – klasy IV - VI
III kategoria – klasy VII i wzwyż
2. konkurs zespołowy.

Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii. Ocenie podległy: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
Dużym wyzwaniem dla jury było wybieranie najlepszych z najlepszych, bo każde dziecko śpiewało fantastycznie, każde było gwiazdą w swojej piosence, niemniej trzeba było zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Poziom wokalny uczestników zachwycił organizatorów oraz jury. Występ wszystkich uczestników wywołał aplauz publiczności oraz uznanie jury.

Komisja konkursowa w składzie: Paweł Bogiel - muzyk, nauczyciel muzyki, Radny Powiatu Płockiego, Damian Kłosiński – muzyk, aktor i trener, Michał Ciosek – muzyk, didżej, wodzirej nagrodziła następujące osoby:

Laureaci konkursu indywidualnego:
I kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I-III
- Brzezińska Nikola - Przedszkole w Wyszogrodzie

II kategoria – klasy IV - VI szkoły podstawowej
- Oliwia Smulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie
- Weronika Latarska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Marta Rosa - reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej.
Wyróżnienia otrzymali:
- Oliwia Gozdur – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Natalia Kopczyńska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Maria Żmudowska - reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej

III kategoria wiekowa: klasy VII i wzwyż
- Maciej Bohdan - uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
- Joanna Bohdan solistka Zespołu „Anioły” z Zagroby
- Natalia Grzelak – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie
Wyróżnienie otrzymała:
Julia Wujcik - uczennica Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:

Komisja ze względu na wysoki poziom artystyczny zespołów postanowiła nagrodzić wszystkich występujących, przyznając im nagrody główne.

1. Grupa Wokalna „Przedszkolaki” z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Smółka Sylwia.
2. Zespół Wokalny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie. Opiekun artystyczny: Maciej Dondzik.
3. Chór Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Beata Krzemińska.
4. GRUPA „PRZYJACIELE” z Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie. Opiekun artystyczny: Joanna Perka.
5. UKUDEMIA działająca przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi. Opiekun artystyczny: Ewa Dębska.
6. GRUPA ART z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Katarzyna Kamińska.
7. Zespół „Anioły” z Zagroby. Opiekun artystyczny: Katarzyna Bohdan.
8. Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej. Opiekun artystyczny: Wiesław Stańczak.

Nagrody uczestnikom wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Jan Boszko –Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, Apolinary Gruszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Paweł Bogiel - Radny Powiatu Płockiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dziękujemy Pani Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku za wsparcie i promocję prowadzonych działań.

 

3.10.2018r.

29 września 2018 roku w Wyszogrodzie odbył się festyn skierowany do mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.

Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest kształtowanie ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego w zakresie in-situ i ex-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz użytkowych gatunków rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony na kształtowanie turystyki i rekreacji.

Podczas festynu zaprezentowane zostały m.in.
1. Informacje o projekcie, finansującym i realizatorze projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”.
2. Wykład nt. „Turystyka na obszarach Natura 2000. Żyj w zgodzie z naturą”.
3. Warsztaty i stosika promocyjno/edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej tj.
-warsztaty nt. roli owadów zapylających w przyrodzie, ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek i produktów ekologicznych, Natury 2000 – jako naszej szansy, różnorodności biologicznej łąk i pól, itd.
-konkursy plastyczne nt. „Kolorowy zawrót głowy” dla dzieci i młodzieży.
-konkurs wiedzy nt. „Co wiemy o różnorodności biologicznej swojej miejscowości/regionu?”,
- turniej gier planszowych pn. „Przyroda wokół nas”;
-gra terenowa pn.„Przestrzeń wokół nas i jej różnorodność biologiczna” z wykorzystaniem GPS-ów.
4. Wystawy dotyczące różnorodności biologicznej nt.:
- Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów.
- Bioróżnorodność Powiatu Płockiego
- Flora, fauna i krajobraz powiatu płockiego - Wystawa fotograficzna.
- Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne na terenie powiatu płockiego.
- „Baza turystyczna obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie”
5. Gry, zabawy edukacyjne oraz konkursy wiedzy o zwierzętach i roślinach.
6. Prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” – konkurs piosenki ekologicznej, którego głównym celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego.
Przy zaangażowaniu lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich przygotowano stoiska nt. Bioróżnorodność i regionalizm - czyli rola społeczności lokalnych w prowadzeniu aktywności pozarolniczej na terenach wiejskich.
Dla miłośników fauny przygotowano pokazy zwierząt w mini ZOO prezentowane przez Płocki Ogród Zoologiczny. Oprócz wiedzy podstawowej z zakresu biologii czy systematyki gatunków, poprzez spotkania z żywą przyrodą instruktorzy z Płockiego Ogrodu przekazywali wiedzę o ochronie bioróżnorodności. Podczas takiego spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków zwierząt np. gadom.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt. „Jak zbudować domki dla owadów zapylających?. Prowadzono doradztwo indywidualne nt. „Jak założyć ogród miododajny”.
Mamy już jesień i wielkimi krokami zbliża się pora zimowa. Przygotowując się na nadejście mrozów nie możemy zapominać, o tych, którzy bez naszej pomocy nie przetrwają nachodzących mrozów. Mowa o ptakach, które nie odlatują do ciepłych krajów i właśnie zimą potrzebują naszego wsparcia. Dlatego też z myślą o nich, organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursów karmniki dla ptaków.

Dziękujemy Panu Mariusz Bieniek – Staroście Płockiemu oraz Wydziałowi Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku za powierzenie realizacji zadania.


 

27.08.2018r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej - Młodzi Razem" działając na zlecenie
Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie piosenki ekologicznej o charakterze edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs skierowany jest do:
- dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu płockiego,
- zorganizowanych grup działających przy jednostkach oświatowych i kulturalnych tj. szkołach, gminnych domach kultury, gminnych ośrodkach pomocy społecznej, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, drużynach harcerskich oraz innych z terenu powiatu płockiego.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie
do 5 września 2018r. na adres:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festynu ekologicznego w dniu: 29 września 2018r. w Wyszogrodzie.

NAGRODY:
Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
Laureaci konkursu indywidualnego - 3 laureatów – nagrody rzeczowe.
Laureaci konkursu zespołowego - 3 laureatów (nagrody dla grup): nagrody rzeczowe.
Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia rzeczowe oraz dyplomy.

W załączeniu:
- Regulamin konkursu - pobierz pdf...
- Regulamin konkursu - pobierz docx...

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.