WITAMY arrow WITAMY
poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

KONKURSY!!!

---
Kulinarny
pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu"

Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć
do Partnera konkursu tj.  Wydziału Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku

kartę zgłoszeniową w terminie do 15.08.2019r.
na adres email: lub osobiście do Wydziału.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa - pobierz doc ...
- Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa - pobierz pdf ...

---
Fotograficzny pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo"

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać
w terminie do 25 września 2019r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, e-mail:

Konkurs skierowany jest do młodzieży (powyżej 10 roku życia)
z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu.doc - pobierz ...

- Regulamin konkursu.pdf - pobierz ...

 

08.08.2019r.


 "Decydujesz, pomagamy" - grant dla naszej fundacji - jesteśmy w gronie najlepszych!

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” zajęła II miejsce zdobywając 7062 głosów na realizację projektu pn. "EKOPOMYSŁ – TWÓRCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE".
Jest to projekt społeczny skierowany do dzieci i młodzieży z Regionu Płockiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady oraz jak ograniczyć indywidualną konsumpcję.

Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.


01.08.2019r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" udzieliła rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020 następującym kandydatom:

1. Bartosz Sieradzki
2. Justyna Żmijewska
3. Maciej Kubiczek

Gratulujemy!!!

Więcej o Programie - czytaj ...

 

22.07.2019r.
Zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym
pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu"


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu" skierowanym do kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu płockiego.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: "Festiwal smaków" dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Głównym celem konkursu jest promowanie i popularyzacja produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza, promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz aktywizacja gospodyń, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Prezentacja potraw konkursowych oraz rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 25.08.2019r. podczas Dożynek Powiatu Płockiego w Brudzeniu Dużym.

Samorząd Powiatu Płockiego doceniając całoroczny trud pracy rolnika i rolę, jaką odgrywają obszary wiejskie w rozwoju naszego regionu po raz kolejny planuje organizację obchodów święta plonów w powiecie.

Konkurs przewiduje 3 kategorie konkursowe:
- przekąska,
- potrawa mięsna,
- deser.

Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć
do Partnera konkursu tj.  Wydziału Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku

kartę zgłoszeniową w terminie do 15.08.2019r.
na adres email: lub osobiście do Wydziału.
 
Do pobrania:
- Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa - pobierz doc ...
- Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa - pobierz pdf ...

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. - Starostwo Powiatowe w Płocku - 24 276 67 10, a na zgłoszenia czekamy pod email: , lub Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" - 514 263 249, e-mail: .

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

28.05.2019r.

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym
pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo"

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Starostwa Powiatowego w Płocku zaprasza do udziału w konkursie fotograficzny pn. "Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo" skierowanym do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka.
 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznania miejsc kulturowych i turystycznych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz historii Zachodniego Mazowsza. Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać
w terminie do 25 września 2019r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, e-mail:

Do pobrania:
- Regulamin konkursu.doc - pobierz ...

- Regulamin konkursu.pdf - pobierz ...

Konkurs skierowany jest do młodzieży (powyżej 10 roku życia) z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć, które powinny prezentować ciekawe walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazy, elementy kultury naszego regionu,
Zdjęcia
(kolorowe, czarno-białe, sepia itp.) powinny być dostarczone w formacie JPG na nośniku cyfrowym.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019r. podczas Seminarium podsumowującego projekt pn. "Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie i dla ciebie".

Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana podczas Seminarium podsumowującego projekt pn. "Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie i dla ciebie".

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
realizuje konkurs grantowy Działaj lokalnie 2019

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019
komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych
m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania 123 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. "Działaj lokalnie w Powiecie Płockim - II edycja", dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


2 nagrody dla Fundacji - Młodzi Razem za Program Działaj Lokalnie


21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski Konkurs pn. „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowanych w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Nasza Fundacja zdobyła aż dwie nagrody w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych za dobra praktykę pn. "Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim" oraz efektywna komunikacja za dobra praktykę pn. "Medialnie o Działaj Lokalnie.

Ten sukces zawdzięczamy naszym Partnerom, Darczyńcom oraz beneficjentom Programu DL.
W szczególności dziękujemy samorządom tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturze Urzędu w Płocku (Tomasz Kominek), Starostwu Powiatowemu w Płocku (Mariusz Bieniek, Karolina Koper), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Działaj Lokalnie).

 

12.03.2019r.

 

Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant na cele statutowe Fundacji.
Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

19.03.2019r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.  

Nabór wniosków zakończony

Więcej informacji na stronie realizatora konkursu:

http://mazowszelokalnie.pl

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"