WITAMY arrow WITAMY
środa, 17 lipca 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

28.05.2019r.

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym
pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo"

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Starostwa Powiatowego w Płocku zaprasza do udziału w konkursie fotograficzny pn. "Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo" skierowanym do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka.
 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznania miejsc kulturowych i turystycznych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz historii Zachodniego Mazowsza. Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać
w terminie do 25 września 2019r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, e-mail:

Do pobrania:
- Regulamin konkursu.doc - pobierz ...

- Regulamin konkursu.pdf - pobierz ...

Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć, które powinny prezentować ciekawe walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazy, elementy kultury naszego regionu,
Zdjęcia
(kolorowe, czarno-białe, sepia itp.) powinny być dostarczone w formacie JPG na nośniku cyfrowym.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019r. podczas Seminarium podsumowującego projekt pn. "Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie i dla ciebie".

Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana podczas Seminarium podsumowującego projekt pn. "Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie i dla ciebie".

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

17.05.2019r.

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020.


Segment II skierowany jest do maturzystów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają następujące kryteria
-
czytaj więcej ....


Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".
W tym celu do 12 lipca 2019r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres


Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

 30.04.2019r.

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019
komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych
m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 123 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. "Działaj lokalnie w Powiecie Płockim - II edycja", dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

22.03.2019r.

2 nagrody dla Fundacji - Młodzi Razem za Program Działaj Lokalnie


21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski Konkurs pn. „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowanych w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Nasza Fundacja zdobyła aż dwie nagrody w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych za dobra praktykę pn. "Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim" oraz efektywna komunikacja za dobra praktykę pn. "Medialnie o Działaj Lokalnie.

Ten sukces zawdzięczamy naszym Partnerom, Darczyńcom oraz beneficjentom Programu DL.
W szczególności dziękujemy samorządom tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturze Urzędu w Płocku (Tomasz Kominek), Starostwu Powiatowemu w Płocku (Mariusz Bieniek, Karolina Koper), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Działaj Lokalnie).

 

12.03.2019r.

 

Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant na cele statutowe Fundacji.
Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

19.03.2019r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.  

Nabór wniosków zakończony

Więcej informacji na stronie realizatora konkursu:

http://mazowszelokalnie.pl

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"