WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie
Projekt pn. "'Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Jak piękne jest Mazowsze, chyba większość z nas dorosłych wie, ale czy wiedzą to młodzi ludzie? Na Mazowszu jest tak wiele skarbów - przyrodniczych, historycznych, architektonicznych, czy kulturowych - że każdy powinien je poznać.

W wyniku realizacji projektu chcemy wykształcić grupę turystów kulturowych, których zachęcimy do aktywności i zainteresujemy poznaniem miejsc ciekawych pod względem turystycznym i kulturowym.

Cel główny:
Aktywizacja młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych oraz wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym poprzez ich uczestnictwo w festiwalu piosenki turystycznej, konkursu fotograficznego, warsztatów terenowych połączonych z rejsami oraz warsztatów kulturowo-turystycznych.

Działania:
1. Dźwiękospacery po Mazowszu - festiwal piosenki turystycznej - czytaj więcej

Miejsce: Amfiteatr w Wyszogrodzie, bulwary nadwiślańskie.
Adresaci konkursu: młodzież z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Termin: 14 czerwca 2019r.
Cele:
- popularyzacja piosenki turystycznej,
- promowanie w sposób artystyczny walorów turystycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz historycznych Mazowsza,
- propagowanie turystyki - jako  alternatywy  na  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego,
- pogłębianie wiedzy i świadomości młodzieży na temat walorów okolicy, w której żyją i mieszkają.
Zadanie realizowane było w amfiteatrze usytuowanym na skarpie wiślanej z widokiem na zakola rzeki w sąsiedztwie Muzeum Wisły, góry zamkowej i wielu innych atrakcji turystycznych i kulturowych.

2. Spacer po Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz rejsy statkiem po Wiśle 
- warsztaty terenowe
- czytaj więcej

Miejsce: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, bulwary nadwiślańskie w Wyszogrodzie, tramwaj wodny.
Termin: 14 czerwca 2019r.
Uczestnicy: młodzież uczestnicząca w festiwalu.

Warsztaty były imprezą towarzyszącą festiwalowi piosenki turystycznej, które zapewniły młodzieży aktywnie uczestnictwo w przedsięwzięciu oraz zachęciły do uprawiania turystyki kulturalnej. Prowadzone były m.in. Wyszogrodzkim Muzeum Wisły, które ma siedzibę w najbardziej malowniczej części miasta - na skarpie wiślanej z widokiem na zakola rzeki w sąsiedztwie amfiteatru.
Warsztaty miały charakter otwarty.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   

3. Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo - konkurs fotograficzny
- czytaj więcej

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznania miejsc kulturowych i turystycznych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz historii Zachodniego Mazowsza.
Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Przedstawiamy nagrodzone oraz wyróżnione prace w konkursie pn. Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo:

Laureatami konkursu zostali:
1. Kamila Zaborowska - uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach za zdjęcie pt.: "Odpoczynek chłopów po wykopkach - Skansen w Sierpcu".
2. Dominika Tchorek - uczennica Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku za zdjęcie pt.: "Płockie molo nocą".
3. Anna Rudzińska - uczennica Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku za zdjęcie pt.: "Widok na Wisłę - Murzynowo".

Wyróżnienia specjalne otrzymali:
1. Barbara Filińska - uczennica Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi za zdjęcie pt.: "Radosne Radotki".
2. Łukasz Matyjew - uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach za zdjęcie pt.: "Zimowa Skrwa, okolice Mochowa".
3. Zofia Wasilewska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku za zdjęcie pt.: "Aleja spacerowa w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym".

Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
1. Martyna Chrząszczewska - uczennica III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku za zdjęcie pt.: "Mazowieckie wierzby. Skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim".
2. Anita Gajewska - uczennica Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku za zdjęcie pt.: "Tor do piękna - Sobowo".
 

4. Sztuka pamięci - czyli niedziela w skansenie - 3 imprezy plenerowe

Proponowane imprezy: Niedziela w Skansenie, Żniwa w Skansenie, Wykopki w Skansenie.
Termin: czerwiec - wrzesień 2019 roku
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Dzięki przeprowadzonym działaniom grupa młodzieży zdobędzie umiejętności pracy twórczej inspirowanej przestrzenią wiejską oraz spopularyzowana zostanie wiedza dotycząca dorobku tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego Mazowsza jakim jest Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Przedsięwzięcie I - Niedziela w Skansenie
2 czerwca 2019r. młodzież uczestniczyła w zajęciach prezentujących dawne zajęcia domowe i gospodarski, poznała zwyczaje i prace chłopskie związane z okresem wiosennym. Zainspirowani poznaniem dawnych zajęć uczestniczyli w zajęciach ubijania masła w kierzance, przędzenia wełny na kołowrotku, wykonywanie wycinanek do ozdabiania wnętrz czy też prania na tarze, a także poznawali tradycyjne metody obróbki zboża.

Mieli również okazje poznać zabawy zainspirowane dawnymi codziennymi zajęciami wiejskimi. Uczestniczyli w lekcji kaligrafii w wiejskiej izbie szkolnej a na podwórku wiejskiej szkoły mali odkrywcy folkloru poznawali: dawne gry i zabawy dziecięce z początku XX wieku m.in chodzili na szczudłach, toczyli fajerki i obręcze, strzelali z procy i przeciągali linę. Niezwykle ciekawe były warsztaty wykonywania szmacianych lalek, papierowych wiatraczków, kwiatów z bibuły, ludowych wycinanek i budowania miniatury chłopskiej chaty.

Wiejskie chałupy otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami czy pasiekami oraz żyjące w zagrodach zwierzęta sprawiają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem.
Na kiermaszu rękodzieła, rzemiosła, produktów regionalnych i tradycyjnych potraw młodzież poznała szeroki asortyment produktów regionalnych i tradycyjnego jedzenia.

Celem naszym jest, aby młodzież poznała wartość dziedzictwa kulturowego, które jest zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury regionalnej oraz jej trwania, a także rozbudzić u młodych ludzi przywiązanie do rodzinnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           

Przedsięwzięcie II - Żniwa w Skansenie

4 sierpnia 2019 r.
młodzież z terenu gmin: Radzanowo oraz Mała Wieś uczestniczyła w zajęciach plenerowych.
Zajęcia poświęcone były tradycjom i pracom związanym z okresem żniwnym oraz metodom obróbki ziarna.
Na przylegających do muzealnych zagród polach uprawnych odbyły się prowadzone przez żniwiarzy pokazy koszenia z wykorzystaniem oryginalnych sprzętów i narzędzi.
Każdy uczestnik miał możliwość spróbowania swoich sił w koszeniu, nauczyć się podbieraniu zboża sierpem oraz wiązania i ustawianiu styg. Młodzież poznała obrzęd "strojenia przepiórki" oraz proces tworzenia wieńca dożynkowego.
Dla uczestników przygotowano warsztaty "Jak to ze zbożem było?", podczas których uczyli się młócki cepami, oczyszczanie ziarna wialnią, a także mielenia ziarna w żarnach oraz w młynku do kaszy.
Wszystkie prezentacje, warsztaty prowadzone były przy użyciu autentycznych narzędzi i maszyn, w naturalnej scenerii wsi mazowieckiej.
W zagrodach i we wnętrzach izb chłopskich przygotowano dla uczestników wiele atrakcji. Przy izbach chłopskich uczestnicy imprezy z zachwytem obserwowali pokazy rzeźby ludowej, szydełkowania, tkactwa i tłoczenia oleju rzepakowego na gorąco. Mogli skosztować świeżo ubitego masła na świeżym wiejskim chlebie.
Na polanie przed amfiteatrem, na którym występowały kapele ludowe zorganizowany został wiejski kiermasz, gdzie wystawcy oferowali szeroki wybór pieczywa, serów, miodów i potraw regionalnych oraz wyroby rękodzieła i rzemiosła ludowego.
Wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej to wspaniała lekcja historii.
 
 
 

Przedsięwzięcie III - Wykopki
1 września 2019 r. zorganizowaliśmy niedzielny wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczestnikami wyjazdu była młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach oraz podopieczni z Domu Pomocy Społecznej.
Celem naszego wyjazdu było pokazanie uczestnikom jesiennych prac polowych wykonywanych na wsi w XIX i na początku XX wieku, w trakcie zorganizowanej imprezy plenerowej pn. „Wykopki w Skansenie”. Tłem pokazów była wieś mazowiecka z przełomu XIX i XX wieku.
Główną atrakcją imprezy były pokazy tradycyjnych metod zbioru ziemniaków tj. wykopywanie przy pomocy motyk i kopaczki konnej oraz sortowanie ziemniaków. Uczestnicy imprezy mogli poznać proces orki konnej i bronowania.
W chałupach i obejściach szatkowali kapustę, która następnie przez gospodynie była kiszona. Czesali i przędzili wełnę. Wiejskie zielarki opowiadały o właściwościach leczniczych ziół rosnących na polach i w przydomowych ogródkach.
Z amfiteatru rozbrzmiewały pieśni i tańce z różnych zakątków Polski.
Tradycyjnie wokół sceny rozstawione były stoiska z wyrobami rękodzieła oraz pysznymi regionalnymi przysmakami.
Tak uczciliśmy 1 września, dzień szczególny dla każdego z nas, ciesząc się daną nam wolnością, która jest istotną wartością w życiu człowieka.

Oprócz proponowanych walorów edukacyjnych i turystycznych chcemy też zachęcić młodzież do podejmowania działań w ramach projektów grantowych - które nasza fundacja organizuje, pielęgnujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Mazowsza.
 
 
 
 
5. Seminarium podsumowujące projekt pn. "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie"
W dniu 10 października 2019 r. podsumowaliśmy projekt pn. "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie", który był skierowany do młodzieży z terenu powiatu płockiego oraz m. Płocka. Uroczyste podsumowanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Partnerami projektu byli:
- Starosta Płocki - P. Mariusz Bieniek
- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Starostwa Powiatowego w Płocku - kierowany przez P. Karolinę Koper;
- Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku - kierowany przez P.Dorotę Zakrzewską.

Celem projektu była aktywizacja młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno‐artystycznych oraz wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym poprzez ich uczestnictwo w festiwalu piosenki turystycznej, konkursie fotograficznym, warsztatach terenowych połączonych z rejsami oraz warsztatach kulturowo‐turystycznych.
Uczestnikom seminarium przedstawiliśmy efekty projektu oraz podsumowaliśmy działania prowadzone wspólnie z młodzieżą, m.in.:
1. Festiwal piosenki turystycznej pn. "Dźwiękospacery po Mazowszu";
2. Warsztaty terenowe czyli spacer po Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz rejsy statkiem po Wiśle;
3. Sztuka pamięci - czyli niedziela w skansenie - 3 imprezy plenerowe;
4. Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo - konkurs fotograficzny.

Młodzież wysłuchała wykładu p. Beata Banaszczak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku nt. turystyki oraz działań w zakresie turystyki prowadzonych przez Powiat Płocki na terenie powiatu płockiego.

Następnie ogłosiliśmy wyniki konkursu pn. Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo:
Laureatami konkursu zostali:
1. Kamila Zaborowska - uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach za zdjęcie pt.: "Odpoczynek chłopów po wykopkach - Skansen w Sierpcu".
2. Dominika Tchorek - uczennica Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku za zdjęcie pt.: "Płockie molo nocą".
3. Anna Rudzińska - uczennica Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku za zdjęcie pt.: "Widok na Wisłę - Murzynowo".

Wyróżnienia specjalne otrzymali:
1. Barbara Filińska - uczennica Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi za zdjęcie pt.: "Radosne Radotki".
2. Łukasz Matyjew - uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach za zdjęcie pt.: "Zimowa Skrwa, okolice Mochowa".
3. Zofia Wasilewska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku za zdjęcie pt.: "Aleja spacerowa w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym".

Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
1. Martyna Chrząszczewska - uczennica III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku za zdjęcie pt.: "Mazowieckie wierzby. Skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim".
2. Anita Gajewska - uczennica Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku za zdjęcie pt.: "Tor do piękna - Sobowo".

Komisja postanowiła przyznać nagrody pocieszenia wszystkim uczestnikom konkursu.
Dodatkowe nagrody zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Płocku, za co bardzo dziękujemy.

  
  

6. Promocja

Projekt będzie promowany poprzez: baner (Roll‐up) pełen kolor, oznakowany - baner promował będzie zadanie podczas warsztatów, happeningu, lokalnych festynów/imprez plenerowych oraz poza działaniami w siedzibie Fundacji. Służył będzie w trakcie trwania projektu jak po jego zakończeniu.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego