WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Wolontariat Pracowniczy 2019
Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna w dniu 13 maja 2019r. przy zaangażowaniu wolontariuszy z Fabryki Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku

DZIAŁAMY LOKALNIE!


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku w dniu 13 maja 2019r. przeprowadziła Dzień dla społeczności - akcję wolontarystyczną.

W ramach akcji wolontariusze z Fabryki przeprowadzili szereg działań, m.in.:

I działanie - na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.

Prace polegały na utworzeniu ogrodu warzywno-owocowego do nauki ogrodnictwa dla dzieci.
Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania otoczenia szkoły w miejsca bogate przyrodniczo jest sadzenie roślin. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczną, do nauki ogrodnictwa dla dzieci.

II działanie - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - ośrodek dla osób niepełnosprawnych.
W ośrodku prowadzono prace remontowe, naprawcze i porządkowe w ośrodku. Natomiast na terenie wokół ośrodka pielono i grabiono ogród, porządkowano teren wokół ośrodka oraz malowano wyposażanie. W małej szwalni wolontariuszki z Levis’a szyły fartuchy kuchenne.

III działanie - "Działania na rzecz Wisły" polegające na sprzątaniu bulwaru i plaży nad Wisłą w Płocku oraz wokół Zalewu Sobótka.
Celem działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką. Na uwagę zasługuje fakt, że na w/w terenie zebrano duży kontener odpadów!.

IV działanie - twórcze warsztaty upcyklingowe przy udziale wolontariuszy z Fabryki oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku.
Podczas warsztatów uczestnikom przedstawiono zasady prawidłowej segregacji odpadów. Natomiast w części praktycznej wolontariusze a fabryki oraz uczyli się wykonywać rozmaite formy użytkowe i dekoracyjne wykorzystując surowce wtórne.

V działanie - Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO.
Na terenie ogrodu zoologicznego przeprowadzono prace porządkowe przy stawie, wykonano nasadzenia wiosennej roślinności - tworząc rabaty, ponadto pielono i prowadzono prace porządkowe.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom z Fabryki Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku za zaangażowanie oraz bezinteresowna pomoc.
                Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji "FLZP Młodzi Razem"