WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Senior 60 + w kulturze
Senior 60 + w kulturzeProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Prezentujemy Państwu efekty projektu „Senior 60 + w kulturze" realizowanego przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w Płocku.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU 

 

W projekt zaangażowani byli przede wszystkim osoby po 60 roku życia (40 osób), a także młodzi (40 osób) z gminy Radzanowo, Bodzanów, Brudzeń Duży i Bulkowo.

Przeprowadziliśmy warsztaty teatralne dla tych, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, teatrem, sztuką, estradą. W efekcie prowadzonych warsztatów powstał spektakl pt. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ...”.

Działania:
1. Warsztaty muzyczno - teatralne pn. „Teatr młody duchem”

Czas trwania jednego warsztatu: 4 godz. Łącznie: 4 godz. x 4 warsztaty x 4 grupy x 2 instruktorów (praca instruktorów w dwóch grupach równolegle) = 128 godz.
Uczestnicy: 80 osób tj. 10 seniorów i 10 dzieci i młodzieży - łącznie 20 osób. x 4 grupy.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży (sala DD Senior+, Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Ramowy program warsztatów:

1. Głos jako narzędzie pracy.
2. Rozluźnienie aparatu mowy - ćwiczenia z rekwizytami.
3. Oddech - ćwiczenia.
4. Podstawy rytmiki (wyrabianie poczucia rytmu, koordynacja).
5. Gimnastyka twórcza, gimnastyka rytmiczna.
6. Łączenie elementów tańca w całość - tworzenie zespołowego układu tanecznego.
7. Ćwiczenia dykcji (przygotowanie aparatu mowny do wystąpień publicznych).
8. Rozwijanie wrażliwości i emocjonalności.
9. Praca nad tekstem (proza, wiersz, dialog, naturalność, sposoby mówienia wierszem, emocjonalność).
10. Praca nad konkretnym repertuarem.

Zajęcia miały na celu zainteresowanie seniorów teatrem, poszerzaniem swoich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w różnych sferach życia kulturalno- oświatowego i artystycznego. Podczas tych zajęć seniorzy rozwijali w sobie kreatywność, zdobywają doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała. Rozwijali również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem. Warsztaty były podstawą do przygotowania przez każdą grupę spektaklu/inscenizacji słowno muzycznej Uczestnicy warsztatów zdobyli podstawowe umiejętności do przygotowania spektaklu teatralnego/inscenizacji pod nazwami: Opowieść Wigilijna - samotność - radość - wybaczenie - miłość. Warsztaty były okazją do wspólnych pogadanek, rozmów, opowieści, które znajdą przełożenie w scenariuszu inscenizacji. Warsztaty były prowadzone przez instruktorów teatralnych - aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku. Udział seniorów w warsztatach teatralnych, podczas, których mogli wyrażać swoje pasje kulturalne znacząco zwiększyło ich poczucie własnej wartości wśród seniorów, ich atrakcyjność dla społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia, poprawiło ich wizerunek, zburzyło negatywne stereotypy. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach teatralno-muzycznych, na które złożyły się techniki radzenia sobie z tremą, zajęcia z emisji głosu, elementarne zadania aktorskie.


2. Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna”
4 inscenizacje słowno-muzyczne
I temat: „Opowieść Wigilijna - samotność”
II temat: „Opowieść Wigilijna - radość”
III temat: „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”
IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”

Uczestnicy: 80 osób tj. 10 seniorów i 10 dzieci i młodzieży - łącznie 20 osób. x 4 grupy. (uczestnicy warsztatów muzyczno – teatralnych).
Uczestnicy pracowali pod kierunkiem aktorów z Płockiego Teatru Dramatycznego w Płocku.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - sala DD Senior+, Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Scenariusze były oparte na własnych doświadczeniach uczestników warsztatów ich młodości, lat pełnych radości, tęsknot i przeżyć. Niezwykle ważnym elementem pracy było umożliwienie uczestnikom dzielenia się swoimi historiami, uwspólnianie i konfrontowanie się z tymi historiami. Tak pomyślane zajęcia to także szansa dla uczestników na spotkanie w innym kontekście społecznym niż zwykle („osoby stare”, „osoby niepotrzebne”) - spojrzenie na siebie jako osobę wartościową, twórczą, ważną, mającą coś ciekawego do opowiedzenia, mającą dostęp do kultury i biorącą udział w jej tworzeniu, przekonaną, że „każdy ma w sobie coś z aktora”.
 
Inscenizacje pn. „Opowieść Wigilijna - samotność”, „Opowieść Wigilijna - radość”, „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”, „Opowieść Wigilijna - miłość” będą nawiązaniem do osobistych przeżyć seniorów, planów jakie mieli będąc młodymi ludźmi w nawiązaniu do rzeczywistości, relacji wewnątrz rodzinnych, przeżyć na przestrzeni lat.
Uczestnicy warsztatów teatralnych (dzieci, młodzież, seniorzy) wspólnie stworzyło scenografię.
Inscenizacje zostały nagrane – powstał film n. „Opowieść Wigilijna – samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ....

3. Otwieramy się na świat - warsztaty wyjazdowe


Uczestnicy: 42 osoby (40 seniorów i 2 opiekunów) - seniorzy z 4 grup.

Miejsce: Kazimierz dolny - Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI (Festiwale).

Program:

1. Świat pod namiotem - prezentacja najnowszych trendów sztuki filmowej, filmów reprezentujących kino autorskie, artystyczne i niezależne.
2. Wielkie Kino na Małym Rynku - Pokazy wybitnych produkcji filmowych.
3. „Lekcja kina - spowiedź twórcy filmowego” to szczególna forma spotkania naszych specjalnych gości z festiwalową widownią. Twórcy opowiadają o swoich fascynacjach, artystycznych grzechach, tajemnicach rzemiosła.
4. Spotkania autorskie z pisarkami i pisarzami (warsztaty) - rozmowa o tym, jak wcielić literackie idee w obraz filmowy, z czym wiązać się może współpraca autora ze scenarzystką czy reżyserem.
 
Celem trzydniowych warsztatów wyjazdowych jest: integracja, wspólna refleksja, improwizacje dotyczące tematyki spektaklu, praca nad fabułą spektaklu, kreacja postaci, zapoznanie uczestników z techniką teatru.
Celem wydarzenia było: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię.

Dla uczestników warsztatów wyjazdowych pn. "Otwieramy się na świat" wykonane zostały koszulki (40 sztuk)
 
 
 
 
 
 

4. Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior”

Czas trwania jednego warsztatu: 3 godz. Łącznie: 3 godz. x 5 warsztatów x 4 grupy x 2 Instruktorów = 120 godz. - praca instruktorów w dwóch grupach równolegle.

Ponadto trenerzy zapewnili niezbędne materiały do prowadzenia zajęć tj. aparaty i inne rekwizyty fotograficzne (uzgodniono).
Uczestnicy: 60 osób tj. 15 seniorów x 4 grupy.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - DD Senior+, sala Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Program warsztatów fotograficznych:

1. warsztat - Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego. Podstawy fotografii.
2. warsztat - Zdjęcia specjalne: portret, zdjęcia nocne, zdjęcia reporterskie i sportowe. Kompozycja: wypełnienie kadru, mocne punkty, teoria decydującego momentu, kolor
3. warsztat - Jak nie znudzić rodziny i znajomych swoimi zdjęciami. Tryby fotografowania: tryb zdjęć seryjnych, zdjęcia czarno-białe.
4. warsztat - Lampa błyskowa: tryby pracy lampy błyskowej, balans bieli, a światło lampy błyskowej. Nośniki pamięci i złącza: transfer i podgląd obrazów, nośnik pamięci.
5. warsztat praktyczny - portretowanie, fotografie plenerowe. Uczestnicy uzyskali gruntowną wiedzę na temat technik fotograficznych. Celem warsztatów było zdobycie przez uczestników technicznych umiejętności fotograficznych oraz praca nad konkretnymi projektami fotograficznym, w tym nad wystawą.
 
 
 
 
 
 
 
W efekcie przeprowadzonych warsztatów powstała wystawa nt. „Senior z pasją”.
Wystawa prezentowana w przestrzeni publicznej tj. przed domami kultury, w plenerze podczas imprez otwartych, np. dożynki, festyny oraz podczas spotkania wigilijnego podsumowującego projekt.
Oglądający mogli zobaczyć inne oblicze seniora - pewnego siebie, aktywnego, otwartego, mającego wiele zainteresowań, posiadającego swoje pasje i mającego odwagę, aby je realizować, wciąż ciekawego świata i nowych technologii. Pokazanego w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w otoczeniu obiektów historycznych, kulturowych i religijnych np. podczas dożynek, świąt, czy przy strojeniu figurek przydrożnych oraz w życiu codziennym.
 
 


5. Film pn. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... - materiał edukacyjny.

Film powstał ze spektakli wyreżyserowanych przez zawodowego reżysera.

Przekazane w postaci filmu do wszystkich Domów/Klubów Senior+ z terenu powiatu płockiego (4), placówkom oświatowym, bibliotekom gminnym, organizacjom pozarządowym; został także przekazane Gminnym Centrom Kultury oraz Gminnym Ośrodkom Pomocy Społeczne oraz organizacjom i instytucjom - które zadeklarowały pokazy filmu dla całych społeczności lokalnych.

6. Gala podsumowująca pn. „Opowieść Wigilijna”
 
 
 

Prezentujemy Państwu efekty projektu „Senior 60 + w kulturze" realizowanego przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w Płocku.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU 

 

W projekt zaangażowani byli przede wszystkim osoby po 60 roku życia (40 osób), a także młodzi (40 osób) z gminy Radzanowo, Bodzanów, Brudzeń Duży i Bulkowo.

Przeprowadziliśmy warsztaty teatralne dla tych, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, teatrem, sztuką, estradą. W efekcie prowadzonych warsztatów powstał spektakl pt. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ...”.