WITAMY
piątek, 27 listopada 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Senior 60 + w kulturze
Senior 60 + w kulturzeProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Grupę docelową będą stanowili przede wszystkim osoby po 60 roku życia (40 osób), a także młodzi (40 osób) z gminy Radzanowo, Bodzanów, Brudzeń Duży i Bulkowo.
Miejsce realizacji zadania publicznego.

Gminy:

1. Bodzanów
2. Bulkowo
3. Radzanowo
4. Brudzeń Duży

Działania:
1. Warsztaty muzyczno - teatralne pn. „Teatr młody duchem”

Czas trwania jednego warsztatu: 4 godz. Łącznie: 4 godz. x 4 warsztaty x 4 grupy x 2 instruktorów (praca instruktorów w dwóch grupach równolegle) = 128 godz.
Uczestnicy: 80 osób tj. 10 seniorów i 10 dzieci i młodzieży - łącznie 20 osób. x 4 grupy.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży (sala DD Senior+, Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Ramowy program warsztatów:

1. Głos jako narzędzie pracy.
2. Rozluźnienie aparatu mowy - ćwiczenia z rekwizytami.
3. Oddech - ćwiczenia.
4. Podstawy rytmiki (wyrabianie poczucia rytmu, koordynacja).
5. Gimnastyka twórcza, gimnastyka rytmiczna.
6. Łączenie elementów tańca w całość - tworzenie zespołowego układu tanecznego.
7. Ćwiczenia dykcji (przygotowanie aparatu mowny do wystąpień publicznych).
8. Rozwijanie wrażliwości i emocjonalności.
9. Praca nad tekstem (proza, wiersz, dialog, naturalność, sposoby mówienia wierszem, emocjonalność).
10. Praca nad konkretnym repertuarem.

Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem, poszerzaniem swoich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w różnych sferach życia kulturalno- oświatowego i artystycznego. Podczas tych zajęć seniorzy rozwijają w sobie kreatywność, zdobywają doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała. Rozwijają również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem. Warsztaty będą podstawą do przygotowania przez każdą grupę spektaklu/inscenizacji słowno muzycznej Uczestnicy warsztatów zdobędą podstawowe umiejętności do przygotowania spektaklu teatralnego/inscenizacji pod nazwami: Opowieść Wigilijna - samotność - radość - wybaczenie - miłość. Warsztaty będą okazją do wspólnych pogadanek, rozmów, opowieści, które znajdą przełożenie w scenariuszu inscenizacji. Warsztaty będą prowadzone przez instruktorów teatralnych - aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku. Udział seniorów w warsztatach teatralnych, podczas, których będą mogli wyrażać swoje pasje kulturalne znacząco zwiększy ich poczucie własnej wartości wśród seniorów, zwiększy ich atrakcyjność dla społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia, poprawi ich wizerunek, zburzy negatywne stereotypy. Wszyscy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach teatralno-muzycznych, na które złożą się techniki radzenia sobie z tremą, zajęcia z emisji głosu, elementarne zadania aktorskie.


2. Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna”
4 inscenizacje słowno-muzyczne
I temat: „Opowieść Wigilijna - samotność”
II temat: „Opowieść Wigilijna - radość”
III temat: „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”
IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”

Uczestnicy: 80 osób tj. 10 seniorów i 10 dzieci i młodzieży - łącznie 20 osób. x 4 grupy. (uczestnicy warsztatów muzyczno – teatralnych).
Uczestnicy będą pracować pod kierunkiem aktorów z Płockiego Teatru Dramatycznego w Płocku.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - sala DD Senior+, Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Scenariusze będą oparte na własnych doświadczeniach uczestników warsztatów ich młodości, lat pełnych radości, tęsknot i przeżyć. Niezwykle ważnym elementem pracy jest umożliwienie uczestnikom dzielenia się swoimi historiami, uwspólnianie i konfrontowanie się z tymi historiami. Tak pomyślane zajęcia to także szansa dla uczestników na spotkanie w innym kontekście społecznym niż zwykle („osoby stare”, „osoby niepotrzebne”) - spojrzenie na siebie jako osobę wartościową, twórczą, ważną, mającą coś ciekawego do opowiedzenia, mającą dostęp do kultury i biorącą udział w jej tworzeniu, przekonaną, że „każdy ma w sobie coś z aktora”. Poprzez stworzone spektakle uczestnicy pokonają nieśmiałość oraz tremę, a także rozwiną indywidualne zdolności i predyspozycje, podnosząc przy tym wszystkim swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Inscenizacje pn. „Opowieść Wigilijna - samotność”, „Opowieść Wigilijna - radość”, „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”, „Opowieść Wigilijna - miłość” będą nawiązaniem do osobistych przeżyć seniorów, planów jakie mieli będąc młodymi ludźmi w nawiązaniu do rzeczywistości, relacji wewnątrz rodzinnych, przeżyć na przestrzeni lat.

Uczestnicy warsztatów teatralnych (dzieci, młodzież, seniorzy) wspólnie stworzą scenografię. Spektakle będą prezentowane podczas imprez lokalnych i regionalnych (min. 8 razy w ciągu realizacji projektu) jak również po jego zakończeniu. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z przesłaniem.
Wszystkie inscenizacje zostaną zaprezentowane podczas spotkania finałowego. Inscenizacje zostaną nagrane – powstanie film n. „Opowieść Wigilijna – samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ....

3. Otwieramy się na świat - warsztaty wyjazdowe


Uczestnicy: 42 osoby (40 seniorów i 2 opiekunów) - seniorzy z 4 grup.

Miejsce: Kazimierz dolny - Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI (Festiwale). Zakwaterowanie w hotelu dostosowanym do potrzeb osób starszych.

Program:

1. Świat pod namiotem - prezentacja najnowszych trendów sztuki filmowej, filmów reprezentujących kino autorskie, artystyczne i niezależne.
2. Wielkie Kino na Małym Rynku - Pokazy wybitnych produkcji filmowych.
3. „Lekcja kina - spowiedź twórcy filmowego” to szczególna forma spotkania naszych specjalnych gości z festiwalową widownią. Twórcy opowiadają o swoich fascynacjach, artystycznych grzechach, tajemnicach rzemiosła.
4. Spotkania autorskie z pisarkami i pisarzami (warsztaty) - rozmowa o tym, jak wcielić literackie idee w obraz filmowy, z czym wiązać się może współpraca autora ze scenarzystką czy reżyserem.
Celem trzydniowych warsztatów wyjazdowych jest: integracja, wspólna refleksja, improwizacje dotyczące tematyki spektaklu, praca nad fabułą spektaklu, kreacja postaci, zapoznanie uczestników z techniką teatru. Celem wydarzenia jest: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię. Program budowany jest tak, by widz miał szansę po obejrzeniu filmu dowiedzieć się czegoś więcej o jego kontekście historycznym, kulturowym, literackim, plastycznym. Program filmowy zestawia propozycje kina autorskiego, artystycznego, niezależnego, zaangażowanego społecznie, oryginalne formy kina najnowszego i młode kino europejskie.
Dla uczestników warsztatów wyjazdowych pn. "Otwieramy się na świat" wykonane zostaną koszulki (40 sztuk)

4. Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior”

Czas trwania jednego warsztatu: 3 godz. Łącznie: 3 godz. x 5 warsztatów x 4 grupy x 2 Instruktorów = 120 godz. - praca instruktorów w dwóch grupach równolegle.

Ponadto trenerzy zapewnią niezbędne materiały do prowadzenia zajęć tj. aparaty i inne rekwizyty fotograficzne (uzgodniono). W przypadku niewystarczającej liczby sprzętu, Fundacja zapewni sprzęt, który posiadamy.
Uczestnicy: 60 osób tj. 15 seniorów x 4 grupy.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - DD Senior+, sala Centrum Kultury i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych.

Program warsztatów fotograficznych:

1. warsztat - Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego. Podstawy fotografii.
2. warsztat - Zdjęcia specjalne: portret, zdjęcia nocne, zdjęcia reporterskie i sportowe. Kompozycja: wypełnienie kadru, mocne punkty, teoria decydującego momentu, kolor
3. warsztat - Jak nie znudzić rodziny i znajomych swoimi zdjęciami. Tryby fotografowania: tryb zdjęć seryjnych, zdjęcia czarno-białe.
4. warsztat - Lampa błyskowa: tryby pracy lampy błyskowej, balans bieli, a światło lampy błyskowej. Nośniki pamięci i złącza: transfer i podgląd obrazów, nośnik pamięci.
5. warsztat praktyczny - portretowanie, fotografie plenerowe. Uczestnicy uzyskają gruntowną wiedzę na temat technik fotograficznych. Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników technicznych umiejętności fotograficznych oraz praca nad konkretnymi projektami fotograficznym, w tym nad wystawą.

W efekcie przeprowadzonych warsztatów powstanie wystawa nt. „Senior z pasją”. Wystawa będzie prezentowana w przestrzeni publicznej tj. przed domami kultury, w plenerze podczas imprez otwartych, np. dożynki, festyny oraz podczas spotkania wigilijnego podsumowującego projekt. Oglądający będą mogli zobaczyć inne oblicze seniora - pewnego siebie, aktywnego, otwartego, mającego wiele zainteresowań, posiadającego swoje pasje i mającego odwagę, aby je realizować, wciąż ciekawego świata i nowych technologii. Pokazanego w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w otoczeniu obiektów historycznych, kulturowych i religijnych np. podczas dożynek, świąt, czy przy strojeniu figurek przydrożnych oraz w życiu codziennym.


5. Film pn. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... - materiał edukacyjny.

Film powstanie z tworzonych 4 spektakli wyreżyserowanych przez zawodowego reżysera.

Liczba: 150 sztuk Nagranie zostanie przekazane w postaci filmu do wszystkich Domów/Klubów Senior+ z terenu powiatu płockiego (4), placówkom oświatowym, bibliotekom gminnym, organizacjom pozarządowym; zostanie także przekazane Gminnym Centrom Kultury oraz Gminnym Ośrodkom Pomocy Społeczne oraz organizacjom i instytucjom - które zadeklarują bądź już zadeklarowały (na etapie pisania wniosku przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy) pokazy filmu dla całych społeczności lokalnych.

6. Gala podsumowująca pn. „Opowieść Wigilijna”


Planowany program:

1. Powitanie uczestników.
2. Prezentacja efektów projektu "Senior 60+ w kulturze i tradycji”.
3. Wykład księdza katolickiego nt. "Jak przeżywać święta Bożego Narodzenia?".
4. „Opowieść Wigilijna" - 4 inscenizacje
5. „Jak żyć aktywnie” - wykład.
6. „60+ kultura - teatr przyjazny seniorom” - wykład.
7. Wręczenie podziękować za uczestnictwo w projekcie.
8. Wspólne kolędowanie.