WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Człowiek i rzeka - dokąd płyniemy?

Człowiek i rzeka - dokąd płyniemy?

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu powiatów: płockiego i sierpeckiego oraz miasta Płocka.

Głównym celem zadania jest zachęcenie odbiorców zadania do uprawiania różnych form turystyki rekreacyjnej, ukształtowanie odpowiedzialnego turysty, odznaczającego się wysoką świadomością ekologiczną, kulturalną zauważalną na wszystkich etapach podróży turystycznej oraz stworzenie postaw do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zachęcenie odbiorców do odkrywania możliwości jakie dają rzeki Mazowsza oraz tereny nadwiślańskie.

Działania:

1. Wisła szansą dla turystyki ‐ Rejsy statkiem po Wiśle i warsztaty na bulwarach nadwiślańskich.

 

 

 

2. Kajakiem po rzece Skrwie Prawej ‐ spływy kajakowe i wędrówki malowniczym parkiem.

 

  

3. Przewodnik pn. Człowiek i rzeka ‐ dokąd płyniemy?

4. Działania promocyjne.

Uczestnicy tego projektu będą mieli możliwość uczestniczyć w rejsach po Wiśle, poznać walory turystyczne, historyczne, krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Wisły i nauczą się jak z nich w sposób mądry korzystać.

Wezmą udział w spływie kajakowym po Skrwie Prawej oraz warsztatach terenowych, podczas których zdobędą umiejętności do uprawiania turystyki kajakowej, zapoznają się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi zwiedzanego terenu. Będą mieli możliwość obserwacji i rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt.

Urokliwa rzeka tworząca liczne meandry, wijąca się wśród łąk i lasów, liczne ślady bytowania bobrów w postaci żeremi, powalonych drzew, dziewicze ostępy leśne, ptactwo wodne, stare młyny – to wszystko zobaczą na trasie spływu kajakowego rzeką Skrwą Prawą. Wszyscy uczestnicy zadania poznają zasady bezpieczeństwa zachowania się nad wodą, nauczą się jak być bezpiecznym i odpowiedzialnym turystą.

W ramach zadania powstanie „Przewodnik turystyczny pn. Człowiek i rzeka - dokąd płyniemy?” w który wyposażymy wszystkich odbiorców zadania. Przekazany on zostanie również do ośrodków kultury, gminnych centrów informacji i organizacji pozarządowych.

Celem wydania przewodnika jest ukazanie piękna, walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Wisły, jej dopływów oraz terenów nadwiślańskich. Przedstawimy również działalność ludzi, w tym działalność turystyczną i rekreacyjną na terenach nadrzecznych, pokażemy w jaki sposób można korzystać z tych zasobów co docelowo zachęci odbiorców do uprawiania turystyki oraz prowadzenia działań na i wokół rzek.

Uczestnicy zadania zostaną wyposażeni w materiały promujące zadanie oraz służące im i wykorzystywane do podróży po regionie tj. plecaki z linką oraz koszulki.

Na potrzeby promocji wykonamy również Roll-up.

Planujemy, że wszyscy bezpośredni uczestnicy projektu przekażą swoje doświadczenia wyniesione z udziału w projekcie do społeczności lokalnych nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie, zwiększając tym efekt edukacyjny i promocyjny. Uczestnicy będą mieli szansę rozwijać swoją kreatywność i zdobywać wiedzę i doświadczenie.

W dużej mierze zadanie będzie poświęcone promocji walorów przyrodniczo – krajobrazowych i możliwość jej wykorzystania do rozwoju turystyki przyjaznej środowisku. Chcemy zachęcić mieszkańców Ziemi Płockiej i gości do powrotu nad Wisłę oraz inne rzeki regionu, aby wykorzystać ich walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Zadanie jest realizowane przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.


Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego