WITAMY
czwartek, 24 września 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

Zadanie ma charakter edukacji kulturalnej, w którym zaangażowani będą seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci z terenu powiatu płockiego. To innowacyjna formuła, która jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem, budowania wzajemnych więzi różnych grup wiekowych oraz przeprowadzenie wielu działań kulturowych.

Działania:

1. Warsztaty muzyczno – teatralne pn. „Teatr młody duchem”.

2. Spektakl słownomuzyczny pt. „Święta tuż...tuż”.

3. „Spotkania z folklorem” ‐ muzyczne warsztaty międzypokoleniowe.

4. Płyta nt. „Pieśni i przyśpiewki ludowe”.

5. Spotkanie sumujące pn. Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu.

6. Działania promocyjne

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych dla tych, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, teatrem, sztuką, estradą, piosenką i tańcem. W wyniku kilkumiesięcznej pracy aktorów-amatorów powstanie spektakl słowno-muzyczny pt. „Święta tuż...tuż”.

Kolejnym działaniem będzie przeprowadzenie warsztatów muzycznych pn. „Muzyczne warsztaty międzypokoleniowe” ukierunkowanych na naukę oraz promowanie pieśni i piosenek ludowych, podtrzymywanie tradycji ludowych regionu oraz promowanie lokalnej tradycji poprzez wspólne działania różnych grup wiekowych mieszkańców na rzecz ocalenia ginącej muzyki i folkloru.

Grupa biorąca udział w warsztatach muzycznych będzie pracowała również nad płytą pt. „Pieśni i przyśpiewki ludowe”.

Efekty projektu zostaną przedstawione podczas spotkania podsumowującego w trakcie którego zaprezentowany zostanie spektakl słowno-muzyczny pt. „Święta tuż...tuż” oraz pieśni i przyśpiewki ludowe wykonane przez zespół ludowy.

Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach - pow. płocki.

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego