WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Młodzi - seniorom, seniorzy - młodym
Młodzi - seniorom, seniorzy ‐ młodym

Zadanie ma charakter edukacji kulturalnej, w którym zaangażowani będą seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci z terenu powiatu płockiego.

Projekt poprzez szeroką ofertę skierowaną do osób w różnym wieku, zarówno seniorów, dorosłych jak i młodzież oraz dzieci ma stworzyć wspólną platformę artystyczną, która wzmocni więzi międzypokoleniowe, pokaże czym mogą się dzielić, otworzy uczestników nawzajem na siebie.
To innowacyjna formuła, która jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem, budowania wzajemnych więzi różnych grup wiekowych oraz przeprowadzenie wielu działań kulturowych.

Działania:

1. Międzypokoleniowe warsztaty teatralno-filmowe pn. Teatralne studium codzienności
Grupa docelowa: dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy: 30 uczestników.
Liczba warsztatów: 4
Działanie będzie polegało na organizacji warsztatów teatralno-filmowych pod kierunkiem Mariusza Pogonowskiego - aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.  
Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów, dzieci i młodzież teatrem i filmem, poszerzaniem ich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w różnych sferach życia kulturalno-oświatowego i artystycznego.

2. „My zawsze młodzi" - 7 etiud filmowo-teatralnych
Tematyka etiud:
1. O przemijaniu.
2. Życie jest podróżą.
3. Czy starość może być piękna?
4. Nieśmiałe próby odczarowania
wizerunku starszej kobiety.
5. Para na życie.
6. Oni są tacy sami jak my!
7. Bądź Świętym Mikołajem.
Reżyseria i scenariusz: Mariusz Pogonowski

3. "Muzyka łączy pokolenia" muzyczne warsztaty międzypokoleniowe
Grupa docelowa: uczestnicy warsztatów ‐ 30 osób  - seniorzy, dzieci i młodzież.
Program:
1. Emisją dźwięku - ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne.
2. Ćwiczenia z odsłuchem.
3. Wprowadzenie w teorię muzyki.
4. Interpretacja piosenki i ruchu scenicznego.
5. Zajęcia gry na instrumentach: klawisze, fortepian, gitara, akordeon.
6. Praca nad repertuarem, ćwiczenia, próby.
7. Przygotowanie aranżacji wokalnych i instrumentalnych do płyty pn. "Babciu i dziadku, zaśpiewajcie z nami!"
Finałem warsztatów będzie wydanie płyty.

4. Płyta pn. "Babciu i dziadku, zaśpiewajcie z nami!"

Nakład: 200 egz.
Seniorzy, młodzież i dzieci rozwijające swoje muzyczne talenty rozpoczną pracę nad wspólnym projektem, który pokaże muzyczne światy obu pokoleń. Seniorzy zaśpiewają piosenki, które były ich przebojami w młodych latach i aktualnie są im bliskie. Obie grupy zaśpiewają też kilka piosenek wspólnie.

5. Działania promocyjne X Banner Stand.

Zadanie realizowane w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Gminą Radzanowo.
 
 

Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego