STRONA GŁÓWNA arrow PROGRAMY
niedziela, 30 kwietnia 2017

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Programy

 2016


Z TUMSKIEGO WZGÓRZA SPOGLĄDAM NA WISŁĘ,
KRÓLOWĄ POLSKICH RZEK

współfinansowany ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

  


Aktywna ochrona chronionych gatunków
ssaków na Ziemi Płockiej

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 46620,00 zł


CHROŃMY JEŻE

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
- ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016

 

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce


STYPENDIA POMOSTOWE 2016 - 2017

 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.  

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM"

 


2015


Nazwa zadania: Program edukacyjny
POZNAJMY JEŻE - ICH ZWYCZAJE I UPODOBANIA 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 16300,00 zł

 


 Wolontariackie aktywności obywatelskie
w Regionie Płockim współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat  

 


DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015

         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
"Młodzi Razem"


Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.  

 STYPENDIA POMOSTOWE 2015 - 2016 

 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.


 2014


  WYDAWNICTWO PN.:
DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY - BOGACTWEM PRZYRODY, HISTORII, MIEJSC I LUDZI
   
 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10300,00 zł

Umowa dotacji nr 0778/14/EE/D z dnia 7/11/2014r.

 


WARSZTATY PN. EKOLOGICZNIE
W REGIONIE PŁOCKIM
 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł

Umowa dotacji nr 0785/14/EE/D z dnia 12/11/2014r.

 


 DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - 2014

         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


FIO-MAZOWSZE LOKALNIE 

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".


AGRAFKA 2014-2015 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. 


STYPENDIA POMOSTOWE 2014/2015 

 PAWF


WOLONTARIAT PRACOWNICZY

2013


 W KONTAKCIE Z NATURĄ - AKTYWNA EDUKACJA STACJONARNA I TERENOWA

 
 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł


DBAMY O PRZYRODĘ NA MAZOWSZU
- KONKURSY EKOLOGICZNE
 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

 

finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO 


 DWA BRZEGI. TROCHĘ JAK SĄSIEDZI
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII
         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


Wolontariat pracowniczy 2013

 


AGRAFKA 2013/2014


 

STYPENDIA POMOSTOWE 2013/2014

 PAWF


 

STYPENDIA POMOSTOWE 2012/2013

 PAWF

 2012

dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
mazowsze         
dofinansowany przez Powiat Płocki
 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 83400,00 zł

 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23600,00 zł

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23100,00 zł
        
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO

        
"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


STYPENDIA POMOSTOWE 2012/2013
PAWF


AGRAFKA 2012/2013


AGRAFKA 2011/2012


STYPENDIA POMOSTOWE 2011/2012
PAWF

2011

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podsumowano projekty realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”:

„My dla regionu”, „Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa”, Młodzieżowa Akademia Aktywności”,

oraz projekt: „Wisła - rzeka polska i płocka” realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. - czytaj ...

MY DLA REGIONU

mazowsze

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Działaj Lokalnie

EKOLOGICZNE SOBOTY - AKTYWNA EDUKACJA TERENOWA

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  15700,00 zł

AGRAFKA 2011/2012

STYPENDIA POMOSTOWE 2011/2012
PAWF

W ramach kampanii „Mieszkam w Płocku, mój 1 procent też”, organizowanej przez Urząd Miasta Płocka, płockie organizacje pozarządowe miały wyjątkową możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom Płocka w dniu 19 marca 2011r. w Galerii Handlowej Mazovia - czytaj ....

STYPENDIA POMOSTOWE 2010/2011
PAWF

AGRAFKA AGORY 2010/2011

Agrafka Agory

2010

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” wraz z Maltańską Służbą Medyczną byli inicjatorami kolonii w Bad Kissingen, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenów powiatu płockiego, które dotknęła powódź. - czytaj ...

Wyjazd dzieci został dofinansowany ze środków międzynarodowej organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach programu „POMOC POWODZIANOM”.

STYPENDIA POMOSTOWE 2010/2011
PAWF

AGRAFKA 2010/2011

AGRAFKA AGORY 2010/2011

Agrafka Agory

"MY DLA REGIONU"

II Edycja


AGRAFKA MUZYCZNA 2010/2011
fundacja_pro_bono

STYPENDIA POMOSTOWE 2009/2010
PAWF

2009

"WOLONTARIUSZ - kto to taki?"

Projekt  „WOLONTARIUSZ - kto to taki?” finansowany jest ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.


mazowsze


"MY DLA REGIONU"

Projekt  „My dla regionu” finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Starostwa Powiatowego w Płocku.


mazowsze         STAROSTWO PŁOCKIE

STYPENDIA POMOSTOWE 2009/2010
PAWF

AGRAFKA 2009/2010

AGRAFKA MUZYCZNA 2009/2010
fundacja_pro_bono

2008

"STYPENDIA POMOSTOWE 2008/2009"
PAWF

"MOJE STYPENDIUM 2008/2009"
MS

"AGRAFKA MUZYCZNA 2008/2009"
fundacja_pro_bono

"BLIŻEJ SIEBIE"

Program „Bliżej siebie - Wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO oraz Energa Operator SA O/Płock i Starostwa Powiatowego  w Płocku.
FIO

"POŁĄCZMY SIŁY, ZRÓBMY COŚ DOBREGO DLA INNYCH"
Działaj Lokalnie

"RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH"
STAROSTWO PŁOCKIE
Starostwo Powiatowe  w Płocku

 ARCHIWUM


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.