WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Program Stypendiów Pomostowych 2008/2009

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił program Stypendiów Pomostowych 2008/2009.

Warunki przyznawania stypendiów Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski),
- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 788,00 zł lub 906,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbe punktów, zgodnie z algorytmem:algorytm_pomosty.pdf,
- zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie jednolite lub dwustopniowe, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Stypendium Pomostowe wynosi 380,00 zł miesięcznie, wypłacane jest przez 10 miesięcy od października do lipca w czasie I roku studiów.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” informuje o przyznaniu 2 stypendiów w roku akademickim 2008/2009 w wysokości 380,00 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy:

Ilonie Karwackiej - Gostynin
Kamilowi Warzyńskiemu - Gozdowo


Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundatorzy Programu:Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń".