WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


"Bliżej Siebie"

fio.jpg

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” realizuje program „Bliżej siebie - Wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO oraz Energi Operator SA O/Płock i Starostwa Powiatowego  w Płocku.


W programie „Bliżej siebie” chcemy skupić się na młodych ludziach. Tworzymy pewien mechanizm aktywizacji grup młodzieżowych zamieszkujących województwo mazowieckie.
Budujemy podstawy dialogu młodzi - dorośli, a młodzież z różnych miejscowości części województwa mazowieckiego ma szansę na realizowanie swoich marzeń i pomysłów na lepszą przyszłość. Program realizowany jest od lipca do grudnia 2008 roku.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:
1. Warsztaty pn. "Wspieranie aktywności młodzieży” dla liderów z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i sochaczewskiego oraz miasta Płocka.
Termin: 14-17 lipca 2008 roku.
Liczba uczestników: 31 osób.
Jest to działanie wzmacniające grupy realizujące programy grantowe w ramach Pracownia Aktywności, który uczy młodzież, jak zamienić pomysł w konkretne działanie i umacnia młodych ludzi w przekonaniu, że warto być aktywnym.
Moduły:
- Uwierzyć w siebie
- Jak pracować w projektach.
- Sieciowanie inicjatyw lokalnych

Zdjęcia z warsztatów

2.Konkurs grantowy pn. "Pracownia Aktywności", skierowany jest do grup młodzieżowych z terenu powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i Miasta Płocka.

3.Warsztaty pn. "Młodzieżowe forum przedsiębiorczości".
(31 lipiec - 3 sierpień 2008r.)
Uczestnicy warsztatów - młodzież z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i sochaczewskiego (Region Płocki), radomskiego, białobrzeskiego oraz żyrardowskiego - 45 osób.

Cel: Pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu dobrych programów grantowych aktywizujących społeczność lokalną oraz budowanie sieci współpracy. 
Założenie: Dobry program grantowy to taki, który uczy przydatnych w życiu umiejętności, wywodzi się z autentycznych zainteresowań ludzi i zbliża ich do ich własnych celów.
Ponieważ każdy program ma swoja strukturę, czyli cele i harmonogram -jest on zadaniem dla całej grupy. Musi mieć też podział zadań między członków grupy oraz musi się kiedyś zakończyć.  Warsztaty są pomocą w znalezieniu własnej drogi podczas współpracy z innymi ludźmi.
Miały też pokazać jak rozpoznać własne mocne strony i indywidualne potrzeby podczas pracy oraz jak kontynuować dobre nawyki po zakończeniu programu grantowego.
Warsztaty odbywały się w grupach. W podziale na podgrupy wykonamy proste zadania testowe będące "mini grantem" i na ich przykładzie uczestnicy w parach oraz na forum będą poszukiwać własnych korzyści i własnych sposobów realizacji zadań.

Zdjęcia z forum

4. WIZYTA STUDYJNA

5. WARSZTATY TEATRALNE

6. FESTIWAL MŁODZIEŻOWY