Aktualności


Konkurs pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” - lokalne międzypokoleniowe inicjatywy”

Zachęcamy do udziału w konkursie polegającym na realizacji inicjatyw ekologicznych przez grupy wielopokoleniowe, które utworzą mini ogrody w swojej miejscowości.

Zakładamy, że grupy inicjatywne składające się z wolontariuszy wielopokoleniowych założą mini ogrody z roślin miododajnych, głównie krzewów, wieloletnich bylin.

Łącznie planujemy sfinansować 7 inicjatyw ekologicznych polegających na aranżacji miejsc ogólnodostępnych.

Celem konkursu jest podniesie aktywności oraz wiedzy w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zieleni oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza i różnorodności biologicznej.

Szczegóły:

 Regulamin Konkursu - pobierz...

 Karta - pobierz...

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


O inicjatywach, rozwoju lokalnym i wartościach jakie niesie ze sobą Program Działaj Lokalnie mówią m.in. Paweł Łukasiak - Prezes Zarządu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki - Zachęcamy do wysłuchania


Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.

 

   

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej informacji w zakładce "Działaj Lokalnie".

Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 


Zadanie publiczne pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Więcej o zadaniu ...

   


Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego

Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym powstałym w ramach Operacji pn. „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego”, zrealizowanej w ramach Planu Działania Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022 - Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja polegała na przygotowaniu i opublikowaniu 15-20 minutowego filmu prezentującego środowisko przyrodnicze powiatu płockiego, skierowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego. Powiat płocki to miejsce, bogate w wyjątkowe walory przyrodnicze i obszary wiejskie. Tym samym samorząd powiatu wiedząc, jak ważny jest jego rozwój wykorzystuje lokalne aspekty środowiskowe do promocji dziedzictwa przyrodniczego.

Prezentacja środowiska naturalnego oraz doświadczeń powiatu w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wpływa zarówno na rozwój aktywności lokalnych, jak i aktywizację gospodarstw wiejskich. Koncepcja powstania filmu opierała się na idei kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Poprzez prezentację piękna środowiska naturalnego i jego różnorodności, społeczeństwo zdobywa wiedzę, która wpływa na budowanie prawidłowych zachowań ekologicznych. Liczymy na to, iż emisja filmu rozwinie wrażliwość na otaczające środowisko, zmotywuje do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, jak również zachęci do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.

Film pt. „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego” – wersja podstawowa

Film pt. „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego” – wersja skrócona


Ukraino nie jesteś sama !!!
 
Jeżeli chcecie realnie pomóc to informujemy, że wraz z Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce założyliśmy zbiórkę na podstawową pomoc humanitarną dla naszych sąsiadów!

 

Środki ze zbiórki zostaną przede wszystkim przeznaczone na:

  • sfinansowanie ewakuacji rodzin i zapewnienie schronienia,
  • zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, żywieniowych,
  • zakup i dystrybucję podstawowych środków higienicznych oraz leków dla osób przewlekle chorych i najbardziej potrzebujących,

Będziemy na bieżąco monitorować potrzeby i Was informować.
Każda wpłata ma znacznie!

Link do zbiórki https://zrzutka.pl/m3pyf6
 
Zachęcamy też do wpłat na dofinansowanie koniecznych działań Fundacji związanych z działaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wpłaty można dokonywać na konto:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 09-533 Słubice
Nr rachunku bankowego: 16 1500 1618 1216 1003 1599 0000
Treść: darowizna na cele statutowe

 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com