Strona Główna

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w Płocku zrealizowała projekt pn. „Bezpiecznie w Regionie Płockim”.

Projekt miał na celu:

• popularyzację bezpiecznych zachowań na drodze oraz działań profilaktycznych, zmniejszających ilość wypadków,
• edukacja najmłodszych dzieci w zakresie bezpieczeństwa, by zwiększyć ich świadomość na temat różnych zachowań, np. jak przechodzić na pasach, co oznaczają różne znaki drogowe a także prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W Regionie Płockim wg. statystyk Policji dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych, m.in. z udziałem dzieci i młodzieży, dlatego działania na rzecz dzieci i z udziałem dzieci oraz osób dorosłych będą przeprowadzone na terenie gmin Regionu Płockiego oraz miasta Płocka. W ramach projektu odbyły się warsztaty w przedszkolach oraz szkołach, spotkania informacyjno - edukacyjne, prelekcje, akcje plenerowe, pokazy ratownictwa medycznego, konkursy z licznymi nagrodami oraz powstało wydawnictwo.

Informacje o projekcie na stronach www i gazetach:

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Płocku - zobacz ...

Szkoła Podstawowa w Słupnie (Głos Słupna) - zobacz ...

Zespół Szkół w Drobinie - zobacz ...

Szkoła Podstawowa w Słubicach - zobacz ...

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku - zobacz ...

Szkoła Podstawowa w Łącku - zobacz ...


Partnerzy:

    FIO