Działaj Lokalnie 2021

» Działaj lokalnie i ekologicznie – ogłaszamy nowy konkurs grantowy

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". Partnerem inicjatywy jest Fundacja WWF Polska.

Miło nam poinformować, że Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" ogłasza nowy konkurs grantowy pn. „Działaj lokalnie i ekologicznie".

Jest to DODATKOWY (do tradycyjnego naboru wniosków Działaj Lokalnie, który ogłosimy niebawem) konkurs grantowy, w którym będziemy chcieli wesprzeć 3 grupy z naszego obszaru kwotą po 3 000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

Łączna pula środków przeznaczonych na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie” to 9 tysięcy złotych.

Organizacje (grupy), które otrzymają granty w wysokości 3 000 zł, będą mogły ubiegać się także o granty w wysokości 6 000 zł, w tradycyjnym naborze. A nabory już niebawem... Niebawem też zaprosimy wszystkich zainteresowanych na szkolenie.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole).

Konkurs obejmuje działania na terenie 15 gmin: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice.

Wnioski do konkursu można składać od 6 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r. 

Wnioski należy składać poprzez Generator system.dzialajlokalnie.pl

  

Następnie wyłonione zostaną 3 projekty o wartości do 3 tys. zł, które będą realizowane przez minimum 2 miesiące w okresie od 15 maja do 31 października 2021r.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONYM REGULAMINIE.

     Regulamin Programu pobierz...

Zestawienie pytań i odpowiedzi w niniejszym dokumencie google - czytaj...
 

HARMONOGRAM
6 kwietnia 2021r. - uruchomienie naboru wniosków
06 maja 2021r. - zamknięcie naboru wniosków
14 maja 2021r. - ogłoszenie wyników konkursu
15 maja 2021r. - termin rozpoczęcia realizacji projektu
31 października 2021r. - ostateczny termin zakończenia projektu