Działania 2021

Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim

Głównym cel zadania to zwiększenie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu płockiego przyczyniających się do budowania i powiększania kapitału społecznego poprzez tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach oraz wzmocnienie potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Działania:

1. Konkurs grantowy pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną (regranting).

W ramach konkursu dofinansowano 33 inicjatywy na łączną kwotę 120 000,00 zł złożone przez organizacje i grupy nieformalne, tj.

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie
 • Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, Realizator: Grupa nieformalna Maseczkomaniacy
 • Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Wincentowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki'' w Główinie
 • Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju w Borowiczkach Pieńkach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza w Nowych Grabiach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie
 • Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" w Lipiankach  
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym - Realizator: PPUTW - sekcja Brudzeń Duży
 • Koło Gospodyń Wiejskich Archutówko
 • Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki" z Borowic
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach
 • Szkoła Podstawowa w Cieślach im. Janiny Joźwiak - Realizator: Grupa nieformalna Cieślanie
 • Stowarzyszenie Wokół Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borowice "Więcej Serca" w Borowicach
 • GLKS "POLONIA" Radzanowo
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku
 • Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
 • Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie - Realizator: Grupa nieformalna Młodzi Kreatywni
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwo
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie - Realizator: Grupa nieformalna BulkoFuturo
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" w Nowym Miszewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Łubkach -  KS @ROZWÓJ Nowe Łubki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo - Realizator:  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
 • Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło nr 103 Bodzanów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie – Realizator: Grupa Nieformalna Sołectwo Mokrzk
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
 • Fundacja Bez Granic w Soczewce

2. 3 warsztaty dla przedstawicieli lokalnych organizacji i liderów środowiskowych nt. „Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?", „Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?" oraz „Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych".

Szkolenie 1: "Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?"
Zakres tematyczny:
 • Jakie są nasze potrzeby, o czym warto mówić?
 • Idea – skąd pomysł na projekt? Jakie pomysły nadają się do realizacji i kto za nie zapłaci?
 • Czym różni się cel od rezultatów? Sformułowanie celu i rezultatów.
 • Działania/ zadania – jak je opisać?
 • Harmonogram i budżet.
 • Kogo zaangażować do projektu, czyli lokalne partnerstwo.
 • Piszemy na próbę zajawkę czyli krótki opis mający zainteresować grantodawcę.
 • Przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO.
 • Animator w swoim środowisku - ruszamy = działamy!
 • Monitoring i ewaluacja.
Szkolenie 2: Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?
Zakres tematyczny:
 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
 • metody pozyskiwania wolontariuszy,
 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,
 • motywowanie wolontariuszy,
 • aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych – zasoby i potrzeby.
Szkolenie 3: Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych.
Zakres tematyczny:
 • Nowe formy aktywności, czy tylko działalność on-line.
 • Jak zaplanować skuteczną akcję społeczną i jednocześnie stworzyć twórczą przestrzeń dla uczestników?
 • Proces zmian i planowanie działań – ćwiczenia.
 • Jak opisać przesłanki stojące za sposobem, w jaki grupa tworzy wartość podczas realizacji Akcji Społecznych?
 • Przykłady narzędzi i metody animacji społecznych.
 • Jak osiągnąć konkretne cele akcji społecznych?
 • Jak planować działalność w przyszłości?

3. Konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021” skierowany będzie do wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych, organizacji pozarządowych i obywatelskich

 „Wolontariusz roku 2021” – zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021” realizowany w ramach projektu pn. „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim".

Konkurs organizuje Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” w partnerstwie z Powiatem Płockim.

Cele Konkursu to przede wszystkim promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej i włączanie się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

W tym roku laureaci po raz kolejny będą wybierani w 2 kategoriach:

 • wolontariat indywidualny;
 • wolontariat grupowy.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, straży pożarnych z terenu powiatu płockiego itp., którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.

Wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy innym. Warto promować takie postawy.

Zachęcamy do udziału!

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy 28 listopada 2021r.

DO POBRANIA:


4. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Działania doradcze obejmować będą następujące zagadnienia:

 • zakładanie i rejestracja organizacji;
 • prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji pozarządowych;
 • prawne aspekty działania kół gospodyń wiejskich;
 • aspekty finansowo ‐ księgowe w organizacji;
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.;
 • zarządzanie finansami,
 • budowanie partnerstw,
 • przejrzystość w NGO;
 • sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami;
 • doradztwo w zakresie promocji działań m.in. we współpracy z mediami;
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • rozwój i promocja wolontariatu.
 • Jak prowadzić działania on-line zgodnie z RODO?.
 • możliwości finansowania NGO na poziomie lokalnym, wojewódzkim oraz w ramach nowej perspektywy unijnej 2021‐2022.

Potrzebujesz doradztwa lub  pomocy - zadzwoń:
tel. 514 263 249, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Messenger 

5. Gala sumująca projekt pn. „Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych”.


6. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych - internecie  - strona internetowa oraz media społecznościowe Fundacji promujące zadanie oraz zawierające praktyczne informacje i bazę  dobrych praktyk dla organizacji, grup i osób indywidualnych.