Do pobrania

Wszelkie materiały informacyjne: serwisy społecznościowe, dokumenty merytoryczne, ulotki, materiały prasowe, rzeczy/produkty (gadżety reklamowe), publikacje i filmy wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Materiały te powinny być opatrzone logotypami: Programu "Działaj Lokalnie", Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego przekazanymi przez Darczyńcę. Na produktach, materiałach powstałych w ramach projektu należy umieścić trwałe oznakowanie z informacją o dofinansowaniu z logami darczyńców.

Ponadto: Na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez realizatorów inicjatyw lokalnych (warsztaty, happeningi) powinna być tablica/plakat z informacją o dofinansowaniu (jak wyżej). Należy promować darczyńców i projekt w lokalnych mediach oraz dbać o dobre imię Darczyńców.


  - Logotypy

  pobierz ... 


  - Logo Fundacji "FLZP Młodzi Razem"

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Powiatu Płockiego

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


  - Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Działaj lokalnie

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


Materiały warsztatowe

Jak napisać dobry projekt?

 • Jakie są nasze potrzeby, o czym warto mówić?
 • Idea - skąd pomysł na projekt? Jakie pomysły nadają się do realizacji i kto za nie zapłaci?

- pobierz ...

RODO dla NGO

 • Czym jest RODO? Czego należy się obawiać

- pobierz ...

Wolontariat i pierwsza pomoc

 • Prawne podstawy wolontariatu.
 • Charakterystyka osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich zachowania.
 • Objawy i postępowanie - Pierwsza pomoc.
 • Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

- pobierz ...

Działaj lokalnie - tworzenie i realizacja projektów

 • aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;

- pobierz...

Wolontariat - teoria i praktyka

 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,

- pobierz...

Współpraca NGO z biznesem i samorządami - jak zacząć?

 • Dlaczego warto współpracować z biznesem i samorządami?
 • Jak dotrzeć do partnerów biznesowych?

- pobierz...


Materiały dla grantobiorców

Przewodnik  
Przewodnik  

Poradnik "Jak promować projekt"

Karta ewidencji wolontariusza

Karta ewidencji wolontariuszy

Zbiorcza Karta ewidencji wolontariuszy

Porozumienie wolontarystyczne

Zgoda na wykorzystanie zdjęć

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie partnera/darczyńcy - wkład niefinansowy

Zestawienie dokumentów do rozliczenie projektu

Prośba o dokonanie zmiany w budżecie/harmonogramie